22.1. 2016 Blogi

Menestystä innovaatiokykyä kehittämällä

Innovaatio on aikamme taikasana, jonka odotetaan sekä tuovan menestyksen yrityksille että pelastavan Suomen talouden uuteen nousuun. Odotus on varmasti aiheellinen, mutta mistä tässä on kyse? Ideoista, keksinnöistä, tuotekehityksestä? Toki näistäkin, mutta yhtä lailla yritysten on tärkeää kiinnittää huomiota innovaatiokykyynsä eli kykyyn tuottaa kaupallista menestystä innovoimalla. Mutta mitä se innovaatiokyky sitten on? Se on myös yrityksen toimintaprosesseja, palvelumalleja, asiakassuhteiden hoitamista, ilmapiiriä, yrityskulttuuria ja johtamista.

Seitsemän maksutonta asiantuntijapäivää

Innovaatiokyvyn arviointi ja mittaaminen voi olla haasteellista, mutta siihenkin on kehitetty työkaluja ja palveluja. EU:n rahoituksella on käynnistynyt merkittävästi innovaatiotoimintaan panostaville pk-yrityksille suunnattu palvelu, joka sisältää yrityksen suoritustason vertailun verrokkiaineistoon, ehdotuksen ja suunnitelman kehittämistoimenpiteistä sekä asiantuntijapäiviä kehittämistoimien tueksi. Itse analyysin teko vie yrityksessä alle puoli päivää, ja kaikkiaan paketti sisältää enintään seitsemän asiantuntijapäivää. Palvelu on yritykselle maksuton, mutta muuta ulkopuolista rahoitusta ei kokonaisuuteen kuulu.

Analyysin sisältö jakaantuu viiteen kokonaisuuteen: Innovaatiostrategia, toimintakulttuuri, elinkaaret, mahdollistavat tekijät ja innovaatiotulokset. Tietokantaan kerättyyn verrokkiaineistoon sisältyvät noin 4 000 analyysin luottamukselliset tiedot. Vertailu perustuu tilastoaineistoon, eikä yksittäisten yritysten tietoja ole tunnistettavissa. Analyysin ja yritysjohdon kanssa käytävän keskustelun pohjalta pyritään löytämään kehittämiskohteita, jotka parantavat yrityksen tuloksentekokykyä.

Kehittämiskohteet voivat olla mitä tahansa analyysissä esille tulleita asioita, joihin palvelun puitteissa voidaan saada parannusta. Strategian tai liiketoimintasuunnitelman päivittäminen ovat olleet tavanomaisia kehittämistoimia, mutta myös esimerkiksi kasvurahoituksen suunnittelu tai laajemman kehittämishankkeen valmistelu ovat hyviä esimerkkejä palvelun mahdollisuuksista.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Pienimmille ja alkaville yrityksille ei palvelu oikein sovellu, sillä vähintään pari toimintavuotta tulisi olla takana ja ainakin noin 10 hengen organisaatio. Toivottavaa on myös, että yrityksellä on tavoitteena kansainvälinen kasvu. Palvelu toteutetaan osana Enterprise Europe Network -verkostoa, ja Suomessa vastuutahoina ovat Turku Science Park Oy ja Finpro Oy.

Yrityksen toimintojen kehittäminen vaatii panostusta ja vaivaa, nopeita pikavoittoja ei tässäkään palvelussa ole tarjolla. Kuitenkin jo yritysjohdon paneutuminen innovaatiokyvyn arviointiin ja asiasta käytävät keskustelut ovat herättäviä ja antavat ajatuksia toiminnan pullonkaulojen löytämiseen ja poistamiseen.

Ota yhteyttä, niin kerron lisää!

Olli Mankonen
Kirjoittaja osallistuu Turku Science Park Oy:ssä Innovation Expert -palvelun tuottamiseen. Ollin yhteystiedot löydät täältä.