28.1. 2016 Muut uutiset

Turku Science Parkin alueelle nousee Turun seudun vierailu- ja innovaatiokeskus

Turku Science Parkiin rakennetaan koko Turun seutua palveleva vierailu- ja innovaatiokeskus, jossa niin pienet kuin suuret yritykset ja alueen julkiset toimijat voivat esitellä osaamistaan. Arkkitehtikilpailun voitti Vesa Arosuo Arkkitehtien idea, jossa noin 1200 neliön tilat sijoittuvat kolmeen eri kerrokseen.

Pyöreää lasiseinää verhoaa ulkopuolella valoteos/teräsverkko, joka toimii aurinkosuojana. Kuva: Vesa Arosuo Arkkitehdit.

Turku Science Parkiin suunnitellaan avautuvaksi vuonna 2017 pohjoismaiden ensimmäinen vierailukeskus, joka tarjoaa yrityksille uudenlaisen mahdollisuuden tuotteidensa ja innovaatioidensa esittelyyn. Uuden vierailukeskuksen myötä kaikenkokoisilla yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää aikaisemmin vain suurten yritysten, yliopistojen tai kaupunkien yksinoikeudeksi miellettyä konseptia toimintansa tai tuotteidensa esittelyyn.

Uusi vierailu- ja innovaatiokeskus aukeaa Turun elinkeinoelämän ja tutkimuksen ytimeen Turku Science Parkiin, tarjoten yrityksille oman vierailukeskuksen hyödyt ja puitteet ilman oman tilan kustannuksia. Uudisrakennus nousee DataCityn, BioCityn, ICT-Cityn ja ElectroCityn väliin jäävään tilaan.

Vierailu- ja innovaatiokeskukseen tulee showroom, jonne yritykset voivat rakentaa oman elämyksellisen maailmansa, johdattaa vierailijan tuotantoprosessiinsa tai lanseerata näyttävästi tuotteitaan. Showroomin lisäksi vierailukeskukseen tulee kaupunkisuunnittelutila, jossa esitellään erilaisia kaupungissa toteutettavia hankkeita. Esillä ovat myös turkulaiset korkeakoulut ja niiden huippututkimus.

Näkymä Lemminkäisenkadulta, BioCityn ja DataCityn välistä. Kuva: Vesa Arosuo Arkkitehdit.

 – Alueen osaamista esittelevää tilaa on Turkuun kaivattu jo pitkään. Sitä on kaivattu milloin yritysneuvottelun puitteiksi, milloin kertomaan ulkomaisille sijoittajille alueen vahvuudesta ja tulevaisuuden visioista. Vierailukeskus on myös kaupunkibrandayksen työväline, joka rakentaa positiivisia mielikuvia kertomalla alueen teollisuuden tarinaa, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Voittajaksi Vesa Arosuo Arkkitehtien ehdotus

Arkkitehdeille järjestettiin kesällä 2015 kilpailu, jossa pyydettiin ideoimaan vierailu- ja innovaatiokeskuksen arkkitehtuurista toteutusta Turku Science Parkin ytimeen. Kahdeksan työn joukosta valittiin voittajaksi Vesa Arosuo Arkkitehtien idea. Raati perusteli valintaansa seuraavilla seikoilla: Vesa Arosuon työssä huomioitiin kestävä kehitys, alueella jo olemassa oleva rakennuskanta ja tilan muunneltavuus. Alueen sisäisten kulkuyhteyksien parantaminen korostui parhaiten Arosuon ideassa, ja tilan muotokieli miellytti raatia eniten.

– Mielenkiintoisen kilpailutehtävän haasteena oli löytää looginen ja itsestään selvän oloinen ratkaisu, joka on samalla elämyksellinen. Ratkaisun tuli kuvastaa omaa aikaansa korttelissa, joka on rakentunut monien vuosikymmenien aikana. Oleva rakennuskanta asetti omat rajoituksensa mm. palo-osastointien muodossa, mutta samalla nämä rajoitukset selkeyttivät suunnittelua. Rakennuksen pyöreä muoto on looginen tällä rakennuspaikalla. Pyöreän osan lasiseinän ulkopuolella on valoteos/teräsverkko joka toimii aurinkosuojana, kuvailee Vesa Arosuo.

– Luonnollinen valinta vierailukeskuksen sijainnille oli Turku Science Park, jonne yrityspalvelut muutenkin keskittyvät. Turun Teknologiakiinteistöt Oy vastaa alueen kiinteistökehittäjänä vierailukeskuksen toteuttamisesta yhdessä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa. Tämän hankkeen yhtenä tavoitteena onkin vahvistaa Turku Science Parkia dynaamisena yritysalueena, kertoo Turun Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.