24.5. 2016 Kuukauden kasvo

Rikumatti Levomäen tilinpäätös

Turku Science Park Oy:n rooli laajenee tänä kesänä korkeaan osaamiseen perustuvan yritystoiminnan ja valittujen painopistealojen kehittäjästä koko yrityskenttää palvelevaksi seudulliseksi elinkeinopalvelujen tuottajaksi. Uudistusten yhteydessä myös yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu. Mitä miettii lähes 15 vuotta kunnallisten elinkeinopalveluiden johtotehtävissä toiminut Levomäki nykyisen työtehtävän loppusuoralla?

Turun seudun elinkeinopalveluiden uudistamista on valmisteltu jo parin vuoden ajan. Merkittävä askel otetaan heinäkuun alussa, kun Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnot siirtyvät osaksi Turku Science Park Oy:tä. Uudistuva yhtiö tuottaa jatkossa elinkeinopalveluita koko yrityskentälle ja kaikille Turun seudun kunnille.

Uudistusten yhteydessä myös toimitusjohtaja vaihtuu. Turun Seudun Kehittämiskeskusta viime vuodet johtanut Niko Kyynäräinen aloittaa heinäkuun alussa uutena toimitusjohtajana, ja toukokuusta 2010 lähtien Turku Science Park Oy:n toimintaa johtanut Rikumatti Levomäki jää tehtävästä sivuun.

- Oli selvää, että organisaatioiden yhdistyessä toisen organisaation johtajan on väistyttävä. Kun hallitus päätyi toimitusjohtajan vaihtoon, tuntui taakse jäävä kuusi vuotta lopulta luontevalta elinkaarelta tehtävässä. Jossain vaiheessa on sekä antanut että saanut sen, mikä kulloisenkin organisaation kohdalla on mahdollista, Rikumatti Levomäki miettii.

Haasteita, uudistumisia ja onnistumisia

Levomäen toimitusjohtajakaudella yhtiö on kohdannut niin haasteita kuin onnistumisia rahoitushankinnassa, uudistanut organisaatiomallin tavoitteita paremmin palvelevaksi ja käynyt myös kahdet yt-neuvottelut.

Ensimmäisten yt-neuvottelujen taustalla oli Mauno Koivisto -keskuksen ja biolaboratorioiden siirto yhtiön ulkopuolisille toimijoille Turku Science Park Oy:n keskittyessä innovaatioiden kaupallistamista ja liiketoiminnan kehittämistä edistäviin tehtäviin. Jälkimmäisiin yt-neuvotteluihin jouduttiin EU:n rahoitusohjelmien taitekohdan aiheuttaessa notkahduksen yhtiön rahoitukseen. Uuden rahoitusohjelmakauden myötä Turku Science Park Oy on kuitenkin onnistunut paikkaamaan ja jopa kasvattamaan ulkoisen hankerahoituksen osuutta. Samalla hankkeiden toteuttamiseksi on tarvittu jälleen lisää työntekijöitä.

- Kansainvälistymisessä on edetty hankkeiden kautta. Olemme siirtyneet tiukasta, toimialoihin siiloutuneesta mallista geneerisempään tapaan tehdä hankkeita. Kyse ei ole vain rahoituksesta, vaan nimenomaan tavasta tuottaa hankkeiden kautta palveluita yrityksille.

Toimijoiden välinen yhteistyö kehittynyt

Levomäki sanoo kuusi vuotta jatkuneen kautensa jälkipuoliskosta jäävän mieleen yhteisen tekemisen ja yhteisten visioiden nousemisen osaksi toimintakulttuuria. Alueen julkisten ja ”puolijulkisten” toimijoiden yhteistyö on viime vuosina kehittynyt.

- Yhtiön ja elinkeinopalveluiden tulevaisuus rakentuu uudenlaiselle toimintamallille, jossa nyt on päästy pitkän tien alkuun. Suunta on oikea, vaikka haasteita voi syntyä nurkkapatrioottisuudesta ja omien asioiden korostamisesta. Yhteisessä pöydässä on kuitenkin katsottava myös muille osapuolille tärkeitä asioita. Näkemykset eivät kaikilla ole aina samat, mutta yhteiset tavoitteet on kyettävä löytämään ja niihin on tähdättävä resursseja oikein hyödyntämällä, Levomäki pohtii.

Hän toivoo, että meneillään oleva innovaatio- ja elinkeinosopimuksissa sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen etenee suotuisasti kohti niissä määriteltyjä yhteisiä tavoitteita.

- Ehkä tämä prosessi välillä jopa hieman hirvittää. Pienet yksityiskohdat saattavat hiertää niin, että koko yhteistyö on vaarassa. Tärkeää olisi myös muistaa, että julkista taloutta ei säästämällä saada kuntoon, vaan kasvulla. Uudella organisaatiolla tulisi olla lupa ja valta tehdä asioita, sillä se ei ole vain kuntien käsikassara, vaan tekee työtä koko seudun hyvinvoinnin hyväksi.

Tampere, Vaasa ja paluu kotikulmille

Rikumatti Levomäki on syntyperäinen turkulainen. Turun seudun paljon puhuttu DI-koulutuksen puute vei hänet 90-luvun puolivälissä opiskelemaan Tampereen teknilliseen korkeakouluun. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskukseen hän päätyi suunnittelijaksi juuri DI-taustansa ansiosta.

- Taustalla vaikutti myös Tampereella tekemäni oppikirja vesiliikenteestä. Se syntyi ilman omaa veneilytaustaa, Levomäki naurahtaa.

Turussa työskentelyn ohessa syntyi myös toinen korkeakoulututkinto. Vaasan yliopistosta kauppatieteen maisteriksi Levomäki valmistui vuonna 2000. Näinä päivinä hän saa valmiiksi vielä Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulussa valmisteilla olevan eMBA-tutkinnon.

Työuralla Turun yliopistoa seurasi Varsinais-Suomen liitto, mistä tie vei pienen sattuman kautta ensimmäiseen toimitusjohtajan pestiin Ukipolis Oy:ssä.

- Olin virkavapaalla Varsinais-Suomen liitosta ja aloittanut työt espoolaisessa konsultointiyrityksessä. Kun työ ei osoittautunut odotusteni mukaiseksi, innostuin hakemaan Ukipolis Oy:n toimitusjohtajan tehtävää.

Oppeja Kari Koskelta

Uudessakaupungissa kuluneiden vajaan kolmen vuoden aikana Ukipoliksen organisaatio kasvoi kahdesta kahdeksaan henkeen, paljolti Levomäen hankerahoitukseen liittyneen osaamisen ansiosta.

- Aloittaessani toimi Uudenkaupungin elinkeinojohtajana Kari Koski, jolta opin miten antaumuksella yritysten hyvinvointiin voi suhtautua. On oltava aivan iholla, toimittava proaktiivisesti, reagoitava nopeasti ja joustavasti. Palveluille ei myöskään ole olemassa nettisivuille listattavaa standardipalettia, vaan jokainen tapaus on erilainen.

Salon Seudun Kehittämiskeskuksen johtajaksi Levomäki siirtyi syksyllä 2004. Silloin rahaa seudun kuntiin tuli vielä ovista ja ikkunoista, eikä uuden johtajan niskassa ollut messiaanisia odotuksia. Salon suuren kuntaliitoksen myötä Levomäki siirtyi vuoden 2009 alusta uuden Salon kaupungin kehittämis- ja elinkeinotoimesta vastaavaksi toimialajohtajaksi.

- Ensimmäiset merkit Nokian mullistuksista voi nyt jälkeenpäin ajoittaa vuoden 2007 lopulle ja 2008 alkuun. Vuokratyövoiman käytön vähentäminen ja ensimmäinen Etelä-Koreaan siirretty koetuotantolinja tulkittiin vielä silloin normaaliksi liiketoimintaan liittyväksi vaihteluksi. Usko emotehtaan säilymiseen oli vahvaa ja vallalla ikuisen kasvun uskomus.

Henkilökohtaiset verkostot tärkeitä

Turku Science Park Oy:n toimitusjohtajuus vuonna 2010 toi Levomäen työhön siitä aiemmissa yrityskehitysorganisaatioista paljolti puuttuneen korkeakoulu-ulottuvuuden. Ns. Triple Helix -mallin mukaisesti Turku Science Park Oy toimii uusia innovaatioita synnyttävien korkeakoulujen ja niitä hyödyntävien yritysten välillä yhteistyöverkostojen rakentajana.

Muilta osin kaikkien kolmen kaupungin ja kaupunkiseudun kohdalla on paljon yhteistä.

- Kaikissa niissä kuntien välisen yhteistyön rakentamisessa ja ylläpidossa olen nähnyt samanlaisia haasteita. Yhteistä on myös henkilökohtaisten suhteiden tärkeys yhteistyössä – niin julkisten toimijoiden välillä kuin yritysten välisiä verkostoja rakennettaessa.

- Ei pidä missään tilanteessa väheksyä sitä, että kaikki organisaation tekeminen perustuu työntekijöiden osaamiseen. Henkilöstön motivoinnista huolehtiminen on ykkösasia. Henkilöstöstä meidät yrityksissä tunnetaan, ja henkilökohtaiset suhteet toimivat avaimina yritysten auttamiseen.

Tulevaisuuteen avoimin mielin

Rikumatti Levomäki jää juhannuksesta lomille ja kesäkuun päättyessä myös toimitusjohtajan tehtävät päättyvät. Omien sanojensa mukaan sen jälkeen hän on ”between jobs”, viettää kesää mökillä ja miettii mitä tehdä isona. Mitä se on, sitä hän ei osaa vielä määritellä, mutta liiketoiminnan kehittäminen ja kansainvälisyys ovat teemoja, joiden parissa hän jatkossakin mielellään työskentelisi.

- Uskon Turun seudullakin avautuvan mahdollisuuksia uusiin tehtäviin ja jossain vaiheessa sitten palikat varmaan loksahtavat uudella tavalla paikoilleen.

Mökkeilyn ohella Levomäki käy säännöllisesti kuntosalilla ja pelaa myös sählyä. Harrastuksiin kuuluvat myös shakki ja viime aikoina vähemmälle jäänyt lenkkeily, jota hän tosin harrasti myös kevään matkalla Pohjois-Korean Pjongjangiin.

- Osallistuin matkalla myös Pjongjangin maratonin yhteydessä järjestettyyn 10 kilometrin juoksuun. Ylen toimittajan toukokuiselta vierailultaan tekemistä jutuista ovat välittyneet hyvin samanlaiset kokemukset kuin omasta matkastani.

Levomäen perheeseen kuuluu myös Turun Seudun Puhdistamo Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä puoliso Mirva ja kaksi lasta. Laurilla on takanaan kaksi vuotta koulua, Iiris aloittaa syksyllä oman koulutiensä. Kesällä perhe asuu mökillä Merimaskussa, mutta vakituinen asunto sijaitsee Turun Uittamolla.

Teksti ja kuvat: Riku Näsänen

Rikumatti Levomäki

Syntynyt Turussa 1973

KTM, Vaasan yliopisto 2000
DI, Tampereen teknillinen korkeakoulu 1996
Ylioppilas, Kastun lukio 1992

Työura:

2010–2016 Turku Science Park Oy, toimitusjohtaja
2009–2010 Salon kaupunki, kehittämis- ja elinkeinotoimen toimialajohtaja
2004–2008 Salon Seudun Kehittämiskeskus, kuntayhtymän johtaja
2002–2004 Ukipolis Oy, toimitusjohtaja
9-12/2001 EDI Management Finland, konsultti
2000–2001 Varsinais-Suomen liitto, maakuntainsinööri
1997–2000 Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, johtava suunnittelija ja tutkimusyksikön päällikkö
1996–1997 Tampereen teknillinen korkeakoulu, tutkija

Harrastukset: shakki, kuntosali, lenkkeily, uinti, salibandy, lukeminen ja mökkeily

Perhe: aviopuoliso Mirva Levomäki ja 8- ja 7-vuotiaat lapset