26.5. 2016 Materiaalien sovellukset yrityksille

Materiaalikatselmus paljastaa todelliset kustannukset

Turku Science Park Oy:n ja Turun yliopiston yhteistyönä on järjestetty jo kolme Materiaalien sovellukset yrityksille -seminaaria. Tämän kevään tilaisuus järjestettiin toukokuussa Kokouskeskus Maunossa. Uuden osallistujaennätyksen tehnyt tilaisuus keskittyi muoviteollisuuden ajankohtaisaiheisiin.

Omya Oy:n seminaaritauolla tarjoamat kahvit johdattivat Jarkko Leiron ja Kenneth Sundbergin (oik.) yhteiseen keskustelutuokioon.

Materiaaliseminaari keräsi tänä keväänä lähes 60 osallistujaa. Luku on kaksinkertainen alkuperäiseen tavoitteeseen verrattuna, joten tapahtuman pitopaikkakin jouduttiin matkan varrella vaihtamaan Kokouskeskus Maunoon.

Sekä osallistujien että puheenvuorojen joukossa oli vahva yritysedustus. Erilaisten case-esimerkkien sekä tutkijapuheenvuorojen ohella kuultiin myös Muoviteollisuus ry:n katsaus alan kuulumisiin. Toimitusjohtaja Vesa Kärhä iloitsi taloudessa havaittavissa olevasta positiivisemmasta yleisvireestä. Hän toivoi Suomen vähitellen pääsevän kiinni hyvään vetoon, jossa megatrendit, esimerkiksi kaupungistuminen, vauhdittavat myös muoviteollisuuden kansainvälistä kasvua.

Muovien kierrätys helpottuu

Suomessa pyritään tänä vuonna edistämään muovisten kuluttajapakkausten kierrätystä.

- Tällä hetkellä Suomessa on lähes 300 kuluttajakierrätyspistettä muoville. Heinäkuun loppuun mennessä luku on kasvamassa 500:een.

Kärhän mukaan muovipakkaukset jäävät Suomeen ja oikein lajiteltuna ne kyetään myös hyödyntämään, vaikka ilman kuluttajien kierrätysmaksuina maksamia subventioita se ei ainakaan toistaiseksi ole kannattavaa.

Muoviteollisuus ry, 13 eri teollisuusyritystä, neljä yliopistoa ja kolme kehitysyhtiötä perustivat vuonna 1999 Muovipoli Oy:n. Yhtiö tarjoaa tutkimus-, kehittämis- ja testauspalveluita alan yrityksille. Yksi palveluista on yrityksille toteutettava materiaalikatselmus, jossa kartoitetaan mahdollisia parannustoimenpiteitä materiaalien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

- Materiaalitehokkuus on kehittynyt ja jätettä ei juuri synny. Kuitenkin materiaalien käsittelystä ja prosessoinnista aiheutuneita energia- ja työkustannuksia ei yleensä oteta huomioon, vaan lasketaan ainoastaan kilo-, ostohinta- ja ehkä jätekustannukset, kertoi Muovipoli Oy:n toimitusjohtaja Sauli Eerola puheenvuorossaan.

- Tästä johtuen sisäisiin materiaalivirtoihin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, vaan niiden hyödyntämistä pidetään virheellisesti ilmaisena materiaalina, Eerola muistutti.  

Miljoonasäästöt tehostamalla

Tähän mennessä tehdyt materiaalikatselmukset osoittavat, että säästöpotentiaalia on. Muovipoli on tähän mennessä toteuttanut kaksi katselmusta. Koko Suomen 21 katselmuksessa on tähän mennessä löydetty vuositasolla yhteensä 12 miljoonan euron säästömahdollisuus. Yritystasolla puhutaan keskimäärin satojen tuhansien eurojen säästöistä. 

- Muovi- ja kumiteollisuudessa raaka-ainekustannukset ovat isot. Energiakustannusten sijaan Suomessa olisi paljon tehtävää raaka-ainekustannusten pienentämisessä. Moni yritys tunnistaa tehostamismahdollisuudet ja niiden kohteet, mutta helposti ne jäävät silti toteuttamatta.

- Katselmuksesta saa ulkopuolista näkökulmaa, uuden menetelmän ja uudet mittarit. Se auttaa löytämään odottamattomat kustannukset, riippuvuudet ja painotukset, Eerola totesi.

Virikkeitä ja verkostoja

Turku Science Park Oy:n järjestämien seminaarien tarkoituksena on tarjota paitsi virikkeitä ja ideoita, myös yhdistää ihmisiä. Yritysten edustajia oli tällä kertaa mukana erityisen runsaasti. Materiaaliseminaarissa kahvitauolla tavanneet Turun yliopiston dosentti, FT Jarkko Leiro ja Tikkurila Oyj:n tutkimuksesta, kehityksestä ja innovaatioista vastaava Senior Vice President Kenneth Sundberg olivat tyytyväisiä alkuosan taustoittaviin esityksiin, mutta odottivat tauon jälkeen tulossa olleita yrityspuheenvuoroja.

- Ensimmäinen case, jo ennen kahvia kuultu Aqvacomp Oy:n Jari Haapasen esitys sellukuidun käytöstä muoveissa oli hyvin mielenkiintoinen. Erilaiset pintaratkaisut, uudet raaka-aineet ja pakkausmateriaalit ovat aina Tikkurilan näkökulmasta kiinnostavia, Sundberg mietti.

- Pinnoitteiden kiinnittyminen on haaste. Niihin liittyvät ratkaisut eivät useinkaan ole julkisia, vaan pysyvät yritysten salaisina tietoina, Leiro muistutti.

Lähes 60 henkeä oli ilmoittautunut kevään materiaaliseminaariin.