2.6. 2016 Muut uutiset

Rittgen ja Anttonen luottavat suomalaiseen osaamiseen

Ensimmäisen The SHIFT -businessfestivaalin mielenkiintoisten puhujien joukkoon mahtuivat mm. St1-energiayhtiön perustaja Mika Anttonen sekä Bayer Nordicin toimitusjohtaja Oliver Rittgen. Molemmat näkivät suomalaisilla olevan hyvät mahdollisuudet kehittää uusia menestystuotteita niin life science- kuin energia-alalle.

Mika Anttosen omistama St1-energiayhtiö on vuodesta 2010 alkaen panostanut jo 400 miljoonaa euroa uusiutuvan energian kehitystyöhön.

Mika Anttonen puhui energian kulutuksen tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista. Maailman väestö kasvaa vauhdilla ja öljyn kulutus kasvaa enemmän kuin koskaan – päinvastaisista mielikuvista huolimatta. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvan energian ratkaisuilla vaatii vielä paljon työtä ja myös poliittisia päätöksiä.

Anttonen nosti esimerkiksi lentämisen. Halvat lennot eivät ole ekologisesti kestävää, vaan elämäntapaamme on muutettava tai olisi nopeasti löydettävä uusia, petrolin korvaavia energialähteitä. Fossiilisten polltoaineiden korvaaminen sähköisillä energiamuodoilla olisi tärkeää, mutta iso pullonkaula liittyy sähkön varastoimiseen: akkujen kehitystyö on edennyt, mutta paljon on vielä tapahduttava kehitystä. Anttonen näkee kuitenkin energia-alan tarjoavan suuria mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.

Bayer Nordicin toimitusjohtaja Oliver Rittgen kehui Pohjoismaista löytyvän hyviä osaajia yhtiön tarpeisiin. 

Megatrendejä tarkasteli puheessaan myös Bayer Nordicin toimitusjohtaja Oliver Rittgen. Väestön ikääntyminen ja nopea väestön kasvu haastavat myös life science -alan yrityksiä. Alan yritykset voi jakaa kahteen ryhmään: niihin, jotka luovat uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, ja niihin, jotka kopioivat muiden kehittämiä ratkaisuja. Bayer kuuluu ensin mainittuihin ja luottaa myös Pohjoismaisiin vahvuuksiin. Sellaisina Rittgen näkee mm. biopankit ja etenkin Suomen modernin biopankkilainsäädännön sekä digitaaliset terveydenhuollon järjestelmät ja niiden tarjoamat tietovarannot.

Suomalainen life science -osaaminen ei perustu yhden globaalin pelurin ympärille rakentuneeseen ekosysteemiin, toisin kuin it-alan kasvu takavuosina paljolti rakentui Nokian varaan. Rittgen muistuttikin, että täällä yhteistyö, tiedon jakaminen ja erilaiset yhteistyöalustat ovat perustana life science -osaamiselle.