2.6. 2016 BioTurku®

Life Science -kiihdyttämö starttaa Turusta

Turkuun syntyy uusi life science -toimialaa palveleva yrityskiihdyttämö. Turku Science Park Oy:n johdolla käynnistyy ensi elokuussa yhteistyöhanke, jossa turkulaiset korkeakoulut, yritykset ja kehittäjäorganisaatiot muodostavat yhteistoimintamallin tukemaan alan innovaatioiden kehittämistä ja kaupallistamista.

Tom Palenius Turku Science Park Oy:stä esitteli tulevaa Life Science Accelerator -konseptia Shift-businessfestivaalin yhteydessä.

Turku Science Park Oy esitteli uuden yhteistyön taustoja touko-kesäkuun vaihteessa pidetyn The SHIFT-businessfestivaalin yhteydessä. Tavoitteena on yhdistää alan keskeiset toimijat ja luoda vahva kansallinen lääke- ja diagnostiikkakehityksen kokonaisuus, joka tarjoaa linkit myös kansainvälisiin toimijoihin.

- Etsimme parhaat ideat ja viemme niitä eteenpäin projekteiksi. Näin innovaatiot saavat vastuuhenkilöt, aikataulutuksen etenemiselle ja tavoitteille sekä kansallista ja kansainvälistä huippuosaamista edustavat mentorit, kertoo valmisteluun osallistunut ja hanketta SHIFTissä esitellyt Tom Palenius Turku Science Park Oy:stä.  

Kiihdyttämön tuella valmennetaan alalla toimivien henkilöiden valmiuksia kaupallistaa innovaatioitaan ja edelleen edistää innovaatioiden ympärille syntyneiden uusien yritysten kasvumahdollisuuksia. Ideoita syntyy niin tutkimusyhteisöissä, sairaaloissa kuin alan isompien yritystoimijoiden sisällä.

Virallisesti kiihdyttämö esitellään syyskuun alussa suomalaisen life science -alan vuosittaisessa HealtBIO -seminaarissa täällä Turussa. Paleniuksen mukaan silloin kerrotaan tarkemmin tulevasta toiminnasta, aikatauluista ja siitä, miten palvelun piiriin voi hakeutua.

Euroopan Aluekehitysrahaston tuella käynnistyvä hanke toteutuu Turku Science Park Oy:n, Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun, Tyksin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Toimintamallin ja palveluiden rakentaminen kiihdyttämölle sekä mallin pilotointi jatkuvat vuoden 2018 loppuun.