6.6. 2016 Muut uutiset

Kansainvälinen Baltic Flows -seminaari pohtii Itämereen valuvien vesien hallintaa

Monissa eurooppalaisissa kaupungeissa rakennukset ja päällystetyt katualueet peittävät yli puolet maa-alasta. Kaupungistuminen ja kaupunkialueiden laajeneminen yhdessä ilmastonmuutoksen myötä yleistyneiden rankkasateiden ja niistä aiheutuvien kaupunkitulvien kanssa aiheuttavat vesien hallinnalle merkittäviä haasteita. Kaupungeista ja jokien kuljettamana Itämereen päätyy runsaasti hule- ja valumavesiä, joilla on negatiivisia vaikutuksia veden laatuun.


Turun yliopiston johdolla on syksystä 2013 lähtien etsitty ratkaisuja ja menetelmiä valumavesien hallinnan ja monitoroinnin kehittämiseksi. Hankkeessa on ollut mukana 17 organisaatiota kuudesta eri Itämeren valtiosta, jotka ovat yhdessä selvittäneet alueellisia ja kansainvälisiä tekijöitä, joihin vaikuttamalla ja niitä kehittämällä monitorointia ja vesien hallintaa kyettäisiin parantamaan.

Ratkaisuja on haettu muun muassa EU-kansalaisten asenteista ja aktivoimisesta veden laadun seurantaan, erilaisista sensoriteknologioista ja alan osaamisen laajamittaisemmasta, kansainvälisestä hyödyntämisestä sekä tulevien hankkeiden ja tutkimusten tarkemmasta kohdentamisesta.

- Baltic Flows-projektilla on ollut myönteinen vaikutus erityisesti osallistuvien alueiden vesialan osaajien verkostoitumiseen. Itämeren alueelle on projektin myötä syntynyt vahvoja klustereita, joihin kuuluu monia erilaisia toimijoita, mm. julkisen hallinnon edustajia, tutkijoita, yrityksiä ja yrittäjiä, toteaa projektin koordinaattori Tuomas Valtonen Turun yliopistosta.

- Lounais-Suomen alueella tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Lounaisrannikon kaupungit perustivat viime vuonna Loura-vesiverkoston alueen vesialan toimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi ja konkretisoimiseksi.

The Baltic Sea, our common interest – Solutions and practices for the better future -seminaari pidetään keskiviikkona 8.6.2016 klo 9.00–16.00 valtion virastotalon auditoriossa, Itsenäisyydenaukio 2, Turku.

Lisätietoja seminaarista voi kysyä Merja Tieaholta Turku Science Park Oy:ssä, merja.tieaho@turkusciencepark.com tai puhelinnumerosta 050 577 4814.

Seminaariohjelmaan voi tutustua osoitteessa http://turkusciencepark.com/tapahtumat

Baltic Flows -hankkeen koordinoinnista vastaa Turun yliopisto. Muita osallistujia Turun seudulta ovat Turku Science Park Oy ja Varsinais-Suomen liitto. Lisäksi hankkeessa on osallistujia Tallinnasta, Riiasta, Hampurista, Uppsalasta sekä Iso-Britanniasta. Baltic Flows on osa Euroopan komission seitsemännen puiteohjelman Regions of Knowledge -ohjelmaa, jossa eri seudut toimivat yhteistyössä yhdistäen tietonsa ja osaamisensa.