23.6. 2016 Muut uutiset

Kasvuyrittäjäpalvelu tuo mittavaa liikevaihdon kasvua pk-yrittäjille

Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen Kasvuyrittäjäpalvelun toinen kierros toi merkittäviä tuloksia. Mukana olleiden yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi.

Kasvuyrittäjäpalvelun onnistumisesta iloitsevat Hanna Munter, Ville-Pekka Suorsa, Antti Lehtimäki ja Niko Kyynäräinen.

Tammikuussa 2015 Varsinais-Suomen Yrittäjien yhteistyössä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa käynnistämällä kasvuyrittäjäpalvelun toisella kierroksella on ollut mukana yhteensä 350 varsinaissuomalaista pk-yritystä, joita on palvellut 14 eri alojen asiantuntijayritystä. Kehityshankkeita on käynnistetty 51 – vuoden loppuun mennessä arvioidaan käynnistettävän vielä 10-20 kehityshanketta. Kasvuyrittäjäpalvelu on laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan todennäköisesti Suomen suurin pk-yritysten aktivointipalvelu.

Varsinais-Suomen talousalueella Kasvuyrittäjäpalvelun kartoitus- ja analyysiprosessin sekä asiantuntijatiimin vaikuttavuudeksi on arvioitu jopa 100 miljoonaa euroa vuosittain seuraavan viiden vuoden kuluessa.

Eniten käynnistettyjä kehityshankkeita asiantuntijoiden kanssa on syntynyt myynnin ja johdon valmennuksessa, tuotannon kehittämisessä, henkilöstöratkaisuissa sekä kasvustrategioiden ja liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa.

- Suuri osa tuloksellisuudesta selittyy sillä, että asiantuntijayritystemme verkoston yhteistyö on kypsynyt kiitettävälle tasolle. Asiantuntijat kykenevät ymmärtämään laajasti yrityksen kehittämistarpeita, omien asiantuntija-alueidensakin ulkopuolelta. Olemme kyenneet rakentamaan yrityksille palveluratkaisuja, joissa hyödynnetään useiden asiantuntijoiden erityisosaamista koordinoidusti. Palvelukonsepti on Suomessa ainutlaatuinen, kertoo Antti Lehtimäki hanketta koordinoivasta konsulttiyhtymä Ajasta.

"Palvelulle ollut tilausta"

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter painottaa, että Kasvuyrittäjäpalvelulle on maakunnassa tilausta. Esimeriksi Tekesin ja ELY-keskusten kasvupalvelut painottuvat usein teknologiayrityksiin sekä voimakasta kansainvälistymistä hakeviin yrityksiin ja start upien tukemiseen.

- Julkisella puolella ei ole panostettu riittävästi ”perinteisiin” pk-yrityksiin ja niiden kasvuun, sillä tämän kentän kartoittaminen ja palveleminen on ilmeisesti nähty liian kalliiksi, Munter sanoo.

Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen Kasvuyrittäjäpalvelun kohderyhmänä ovatkin kaikki, pääosin noin 5-30 prosentin kasvua tavoittelevat pk-yritykset kaikilta toimialoilta. Isoimpiin Kasvuyrittäjäpalvelun hankkeisiin on haettu myös julkista rahoitusta.

- Kasvuyrittäjäpalvelu täydentää hyvin julkisten yrityspalvelutoimijoiden kenttää. Se sopii hyvin osaksi yhdistyneen Potkurin, TSEKin ja Turku Science Parkin palveluita, sanoo uudistuvan Turku Science Park Oy:n toimitusjohtajana 1.7. aloittava Niko Kyynäräinen.

Kasvuyrittäjäpalvelussa mukana ollut paloliittimiä ja muuta palo- ja öljyvahingon torjunnassa tarvittavaa kalustoa valmistavan Rauplan Oy:n yrittäjä Ville-Pekka Suorsa on tyytyväinen palveluun. Rauplan haki apua erityisesti digitalisaation tuomiin haasteisiin.

- Yrityksemme oli jo käynnistellyt tilausjärjestelmän sähköistämistä, mutta Kasvuyrittäjäpalvelusta saimme hyvää vauhtia ja paikallista asiantuntemusta projektiin, Suorsa sanoo.


Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen Kasvuyrittäjäpalvelun tavoitteena on tunnistaa ja aktivoida kasvuhaluisia pk-yrityksiä laajasti eri toimialoilta. Konsulttiyhtymä AJAN koordinoiman palvelun piirissä arvioidaan yritysten kasvun kannalta kriittisiä kehittämisalueita ja ohjataan yritysten avuksi kasvun asiantuntijoita toteuttamaan täsmäkehityshankkeita. Palvelussa on mukana 14 osaamiseltaan toisiaan täydentävää asiantuntijayritystä. Kasvuyrittäjäpalvelu toteutetaan Varsinais-Suomessa kahden vuoden välein. Palvelun kolmas kierros käynnistetään vuoden 2017 alussa.
http://kasvuyrittaja.fi/