6.9. 2016 Muut uutiset

Kaupungistumiseen liittyy hyvinvointihaasteita

Maailman terveysjärjestö WHO:n Healthy Cities -verkoston eurooppalaiset koordinaattorit kokoontuvat ensimmäiseen pilotkoulutukseen Turkuun 18. -21.9.2016. Turun kaupunki isännöi poikkihallinnolliseen hyvinvointityöhön liittyvää tapahtumaa ensimmäistä kertaa.

Turku on ollut mukana Healthy Cities-verkostossa jo vuodesta 1987. Avointen, kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien innovaatioiden edistäminen on toiminnan avainasia. Kuntapäättäjät ovat Healthy Cities -verkoston pääkohderyhmä.

WHO:n Euroopan aluetoimiston kehittämispäällikkö Monika Kosinska on ideoinut koulutuksen, johon osallistuu noin 50 asiantuntijaa eri Euroopan maista. Kaupungistuminen ja sen mukanaan tuomat ilmiöt vaativat päättäjiltä jatkuvaa huomiota, jotta hyvinvointi turvataan kaikille asukkaille. Eurooppalaiset asiantuntijat tutustuvat myös Turun kaupunkisuunnitteluun, nuorten ja ikäihmisten palveluihin ja kulttuuriliikuntareitteihin. Turun kaupunkia on järjestelyissä avustanut Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry. Yhdistys on WHO:n yhteistyökeskus kaupunkiterveyden ja Healthy Cities -toiminnan alalla.

Lisätietoja WHO-koulutuksesta voi kysyä Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reimanilta, puhelin 050 577 4803.  

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities/who-european-healthy-cities-network
www.thl.fi/tervekunta

www.marebalticum.org