9.9. 2016 Muut uutiset

Turkulainen MetGen mukaan seuraavan sukupolven biojalostushankkeeseen

Neljäntoista eurooppalaisyrityksen muodostama BIOFOREVER-konsortio (BIO-based products from FORestry via Economically Viable European Routes) käynnistää demonstraatiohankkeen, jossa jalostetaan puupohjaista biomassaa lisäarvoa tuottaviksi kemianteollisuuden peruspalikoiksi. Suomesta hankkeessa on mukana sellu- ja paperiteollisuuteen entsyymejä valmistava turkulaisyritys MetGen Oy.

MetGen on mukana EU-rahoitteisessa demonstraatiohankkeessa. Kuva: MetGen.

BIOFOREVER-konsortio haki EU-rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta joulukuussa 2015. Huhtikuussa 2016 Bio Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) antoi hakemuksesta myönteisen päätöksen. BBI JU on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushanke, jonka osapuolet ovat Euroopan unioni ja Bio-based Industries Consortium.

BIOFOREVER pyrkii osoittamaan useiden uusien arvoketjujen kannattavuuden, kun lignoselluloosapitoista raaka-ainetta jalostetaan teollisessa mittakaavassa kemiallisiksi rakennusaineiksi, kuten butanoliksi, etanoliksi ja 2,5-furaanidikarboksyylihapoksi (FDCA).

Teknologiajohtaja Matti Heikkilä MetGen Oy:stä luottaa hankkeen onnistumiseen.

- MetGen on aina halunnut luoda uusia teollisia arvoketjuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Olemme vakuuttuneita siitä, että jo nyt on mahdollista kilpailla raakaöljypohjaisten kemikaalien ja elintarvikesokereita hyödyntävien nykyteknologioiden kanssa. Lisäksi osaamme valmistaa parempia tuotteita kuin mihin perinteisillä prosesseilla pystytään. Jotta voimme onnistua tässä tehtävässä, meidän on yhdistettävä useiden yritysten ja tutkimusorganisaatioiden osaaminen ja asiantuntemus ja kehitettävä toisiaan täydentäviä kokonaisprosesseja. BIOFOREVER tuo yhteen Euroopan lupaavimmat teknologiat ja niiden takana olevat asiantuntijat, joiden kunnianhimoisena tavoitteena on luoda seuraavan sukupolven biojalostusteollisuutta.    

Hankkeessa demonstroidaan useita esikäsittely- ja jalostusteknologioita ja etsitään myös lupaavimmille arvoketjuille sopivia kaupallistamisväyliä.

MetGen Oy on luonut kustannustehokkaan teknologian teollisten entsyymien valmistamiseen, kehittämiseen ja räätälöintiin. Uusi teknologia sopii erilaisiin vaativiin olosuhteisiin ja erilaisia lignoselluloosapohjaisia raaka-aineita varten, aina kunkin asiakkaan omien tarpeiden mukaan. MetGenin patentoidulla teknologian avulla voidaan vähentää energiankulutusta, pienentää kustannuksia, ja vähentää lopputuotteen ympäristöjalanjälkeä. MetGen tuo näin oman panoksensa kustannustehokkaiden sokerien kehittämiseen lignoselluloosapohjaisista raaka-aineista ja vähentää myös riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.