16.9. 2016 Muut uutiset

Turun seudulla yhteistyössä kohti innovatiivisia hankintoja

Turku on mukana ns. kuutoskaupunkien yhteistyössä, jossa yhtenä tavoitteena on edistää tilaajien ja tuottajien välistä vuoropuhelua julkisissa hankinnoissa. Syyskuun Turku smart city – smart people -seminaarissa kokemuksia ja ajatuksia vaihdettiin 200 osallistujan voimin.

Turun kaupungin henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, Evondos Oy:n Jyrki Niinistö ja Telesten Ilkka Ritakallio keskustelivat ennen seminaarin alkua.

Julkiset hankinnat ja niiden toteuttaminen herättävät intohimoja niin tilaajissa kuin tuottajissa. Turku Science Park Oy, Teknologiateollisuus ry ja SOKL järjestivät syyskuussa Turku smart city – smart people -seminaarin. Viime vuoden hyvä palaute innosti järjestäjiä, ja tänä vuonna tilaisuus kokosi jo parisataa osallistujaa niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta.

Seminaarissa ja sen jälkeisessä vapaamuotoisessa verkottumistilaisuudessa oli läsnä runsaasti yritysten edustajia, mutta myös Turun kaupungin johtoryhmän jäsenet kaupunginjohtajasta lähtien olivat kattavasti edustettuna. Tilaisuus tarjosi siten luontevan foorumin julkisista hankinnoista käytävälle keskustelulle.

- Lisäämme osaamistamme, uudistamme strategiaamme ja pyrimme oppimaan pois vanhasta. Osalla yksiköistämme on enemmän valmiuksia innovatiivisiin hankintoihin kuin toisilla, mutta esimerkeillä kannustamalla sekä hankintoja tekeviä kuin niitä tarjoavia voimme saavuttaa tuloksia. Tarkoitus on, että olemme etujoukoissa liikkeellä, sanoi kaupunginjohtaja Aleksi Randell avauspuheenvuorossaan.

Yrittäjät kaipaavat rohkeutta

Iltapäivän aikana ääneen pääsivätkin niin ostajat kuin myyjät. Yrittäjät penäsivät hankintoja tekeviltä lisää rohkeutta – niin kotimaassa kuin ulkomailla.

- Olemme mukana innovatiivisissa hankinnoissa Englannissa, Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Välillä se on aika turhauttavaa. Hankintoja tekeviltä puuttuu rohkeutta, edelläkävijyyttä ja riskinottokykyä, herätteli hankintapäättäjiä sosiaali- ja terveydenhuollon teknologiayritys Evondos Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Niinistö.

Niinistön mielestä virheitä hankintojen teossa vältellään jopa tekemättömyyteen asti. Niinpä niiden salliminen voisi tuoda myös hankintoihin enemmän rohkeutta.

Teleste Oyj:n uusista sovelluksista vastaava johtaja Ilkka Ritakallio korosti referenssien tärkeyttä myynnissä. Hän on tyytyväinen yhtiön Turun kaupungin kanssa solmimaan strategiseen kumppanuussopimukseen.

- Turku on meille nyt näyteikkuna, jossa voimme esitellä asiakkaillemme osaamistamme. Se on meille sopimuksesta saatava tärkeä ja ehkä vähän itsekäskin tavoite.

Elinkaariajattelua ja alliansseja

Ritakallio muistutti hinnan olevan tärkeä hankintapäätöksissä, mutta näkökulma tulisi ulottaa riittävän pitkälle ajanjaksolle.

- On hyvä merkki, että nykyään kiinnitetään yhä enemmän huomiota hankinnan elinkaaren kustannuksiin. Tiedetään, mitä hankinta kymmenen vuoden aikana tulee maksamaan.

Kolmantena yritysedustajana puhunut YIT:n yksikönjohtaja Anne Piiparinen esitteli yleisölle allianssi-toteutustapaa, jossa tilaaja etsii hankintavaiheessa kumppanit ja muodostaa mallin yhdessä tuottajan kanssa. Yhteiset tavoitteet ja tavoitekustannus rakennetaan kaikkia osapuolia hyödyttäväksi, sillä saavutetuista säästöistä osa tulee allianssin jäsenten eduksi.

- Allianssissa töitä tehdään usein yhteisissä tiloissa ja yhteisiä ratkaisuja hakien. Näin tuotetaan arvoa asiakkaan rahalle. Aina ei välttämättä minimikustannuksin, vaan laatua luoden ja hyvin sekä turvallisesti palvellen, Piiparinen kertoi kokemuksiaan.