20.10. 2016 Muut uutiset

Välineitä valmistavan teollisuuden yritysten kehittämiseen

Etenkin Turun seudulla toimiville valmistavan teollisuuden yrityksille korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämispalveluja välittävä Turku Future Technologies tuo tarjolle uuden SMACC-yhteistyömallin. Mallin taustalla ovat VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto.

SMACC-palvelut auttavat pk-yrityksiä kehityskohteiden tunnistamisessa sekä tuotteiden ja tuotannon kehittämisessä. Kuva Turun kaupungin kuvapankki (Otto Väätäinen / Iloinen Liftari).

Turku Science Park Oy:n johdolla toimiva Turku Future Technologies on sopinut VTT:n ja TTY:n kanssa SMACC-työkalujen kuten Tuumauspäivän ja Vauhtipyörän tuomisesta Lounais-Suomen yrityksille, fokuksena pk-sektori. SMACC (Smart Machine and Manufacturing Competence Center) on VTT:n ja Tampereen Teknillisen yliopiston käynnistämä yhteistyömalli valmistavan teollisuuden yritysten kehittämiseen.

SMACC-TUUMAUSPÄIVÄ on työpaja yrityksen menestystekijöiden ja kehityskohteiden tunnistamiseen ja SMACC-VAUHTIPYÖRÄ on nopea tuotteiden ja tuotannon kehittämismalli.

Yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa

SMACC-Tuumauspäivä rakennetaan yhdessä yrityksen kanssa niin että ensiksi tehdään ohjattu itsearviointi aihealueittain, joita ovat digitaalinen liiketoiminta, digitaalinen suunnittelu ja mallinnus, digitaalinen valmistus sekä digitaaliset palvelut. Näiden pohjalta tarkastellaan yrityksen strategia, toimintatavat, prosessit, osaaminen ja henkilöresurssit, teknologiat, sekä datan ja informaation hyödyntäminen.

Tarkastelu luo pohjan keskustelulle, jossa luodaan arvio nykytilasta, kehityskohteista ja jatkotoimenpiteistä. Tuotteena yritys saa Tuumaustulosteen kahden päivän sisällä. Yritykset ovat pitäneet Tuumauspäivää erittäin hyvänä, joka systemaattisesti etenemällä pakottaa miettimään yrityksen kannalta tärkeitä kehityskohteita. Oleellinen tekijä on, että tuumausprosessi suoritetaan älykkäiden koneiden ja valmistuksen huippuasiantuntijoiden avustuksella, joka takaa substanssiperustaisen lähestymisen yrityksen haasteisiin jo heti alkuvaiheessa.

Kehittämismalli jaetuin kustannuksin

Smacc Vauhtipyörä sopii mm. tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen, automatisointi ja robotisointi-ideoiden testaamiseen ja kehittämiseen, teollisen internetin ratkaisujen etsimiseen, verkoston toiminnan kehittämiseen, uusien materiaalien etsimiseen, sekä digitalisoinnin hyötyjen konkretisoimiseen.

SMACC Vauhtipyörä on yhdessä kehittämisen malli, joka yhdistää ketteriä suunnittelumenetelmiä uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Vauhtipyörä ratkaisee yritysten yhteisen kehittämistarpeen edullisesti, samaan hankkeeseen sopii kerrallaan 4-6 yritystä. Kehittämishanke voidaan räätälöidä myös yhdelle yritykselle. Hinnoittelu on tehtäväkohtainen ja osallistujat jakavat 30 000 euron kulun. Hankkeen kesto on kolme kuukautta. Vauhtipyörä mahdollistaa nopean aloituksen ja nopeat tulokset niin, että paras VTT:n ja TUT:n osaaminen ja laboratoriot on yritysryhmän käytössä.

Lisätietoja näistä ja muista SMACC-palveluista voi kysyä TScP:n TFT-tiimiltä (Karri Mikkonen, Mika Neffling ja Marianne Leistén, yhteystiedot täällä) tai suoraan SMACC Yrityspalvelusta, puhelin 040 511 6677, smacc.fi.