25.10. 2016 Muut uutiset

Meriosaamista on kehitetty – nyt tarvitaan one for the road -ajattelua

Turku Seas 2020 -hankkeen tuotantoon ja osaamiseen painottuneiden kehittämistoimien myötä on käynnistetty Turun telakan ympäristön kehittäminen moderniksi meriteollisuuspuistoksi, vahvistettu merkittävästi koulutustarjontaa ja kiinnitetty tuotekehityksessä huomiota monialaisuuteen. Ohjelmajohtaja Pentti Häkkinen on tyytyväinen hankkeen tuloksiin, mutta muistuttaa työelämämme ja ajattelumme kaipaavan uudistuksia, joilla teollisuuden kilpailukyky varmistetaan jatkossakin.

Pentti Häkkinen toivoo työntekoon enemmän "one for the road" -ajattelua.

Tammikuussa 2013 työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistetystä meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelmasta rahoitettu Turku Seas 2020 -hanke päättyy kuluvan vuoden lopulla. Hankkeen avulla on vahvistettu lounaissuomalaista meriteollisuutta etenkin alan tuotantoa ja osaamista kehittävillä toimilla.

- Tuotekehitys ja tuotannon teknologiakysymykset ovat saaneet hankkeessa paljon huomiota. Turun telakka-aluetta kehitetään nyt Blue Industry Parkiksi, jossa telakan ja sen alihankkijoiden ympärille rakentuu yhteistyöverkosto, jonka kilpailukykyä turvaavat tehokkaat tuotantotilat, kehittynyt logistiikka ja erilaiset ympäristönäkökohdat huomioivat ratkaisut, sanoo Turku Seas 2020 -hankkeen ohjelmajohtaja Pentti Häkkinen.   

Koulutustarpeisiin vastattu

Hankkeen toinen näkökulma on painottunut osaamiseen. Tutkintoon johtavan koulutuksen osalta merkittävä uudistus on Tampereen teknillisen yliopiston, Turun yliopiston ja Turun AMK:n yhteistyönä käynnistynyt kone- ja automaatiotekniikan DI-koulutus. Myös meritekniikan ja merenkulun ylemmän AMK-tutkinnon käynnistyminen Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen yhteistyönä vahvistaa koulutetun työvoiman saantia meriteollisuuden tarpeisiin. Osaamista edistää myös tänä vuonna käynnistynyt Turku Future Technologies -yhteistyöverkosto, joka tuo yliopisto-osaamisen yritysten kehitystyön tueksi.

- Alan osaamistarpeissa yhä tärkeämpää on monialaisuus. Ympäristöystävällisyys, kiertotalous, materiaalit ja elämysmatkailu edellyttävät toisaalta moniosaajia, toisaalta kapeiden sektoreiden asiantuntemusta.

Lisää luovuutta ja tehokkuutta

Pitkän uran meriteollisuuden parissa tehnyt Pentti Häkkinen jää Turku Seas 2020 -hankkeen päättyessä ansaitulle eläkkeelle. Hän toivoo, että tulevaisuudessa kilpailukyvyn varmistaminen on osa jokaisen työntekijän ajattelua.

- Jokainen voi kysyä itseltään, mikä estää minua olemasta luova ja tehokas, saamaan viisi prosenttia nykyistä enemmän aikaan? Meidän on saatava työviikossa enemmän aikaan kuin alemman palkkatason kilpailijat. Toisesta asiayhteydestä tutun One for the road -tokaisun pitäisi työpaikoilla tarkoittaa sitä, että ennen kotiinlähtöä hoidetaan yksi tehtävä enemmän.  

- Kaikissa työpaikoissa viisi prosenttia ei toki ole realistista, mutta toimihenkilöt ja esimiehet, jotka voivat suorittavaa porrasta paremmin hallita ajankäyttöään, voisivat vastata haasteeseen omakohtaisesti. Se voi tarkoittaa vaikka yhden paperin viimeistelyä ja huolellista tarkistusta ennen kotimatkaa, Häkkinen miettii.