28.10. 2016 Kuukauden kasvo

Sairaalainnovaatioiden etsijä

Eriikka Siirala tulee lähikuukausina usein vastaan Tyksin käytävillä, sillä hän etsii sairaalan päivittäisestä työstä tarpeita, joilla saattaisi olla liiketoimintapotentiaalia. YSI-hankkeessa sairaalan oman henkilökunnan parissa syntyneitä oivalluksia kartoitetaan ja kehitetään toimintamalli, jolla sairaalasyntyisistä innovaatioista luodaan uutta liiketoimintaa.

YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeessa ovat mukana Turun ja Oulun yliopistolliset keskussairaalat ja Turku Science Park Oy koordinoi koko hanketta. Turussa kartoitetaan sairaalassa syntyviä innovaatioita ja tuodaan niitä toimialasta kiinnostuneiden yritysten käyttöön. Oulussa keskitytään proaktiiviseen innovaatioiden yhteiskehittämiseen, jossa eri sidosryhmiä (esimerkiksi yritysten tuote- ja palvelukehittäjiä, potilaita ja sairaalan henkilökuntaa) osallistetaan uudenlaisten tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen.

Malliesimerkkejä sairaalalähtöisten innovaatioiden kehittämiseen on saatu Tanskasta ja Saksasta Turku Science Parkissa hanketta koordinoivan Marja-Riitta Viljaisen mukaan, mutta YSI on ensimmäinen Suomessa toteutettava vastaava hanke. Tyksissä YSI-hankkeen työryhmää vetää ylilääkäri Päivä Rautava, ja hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun.

YSI-hanke linkittyy myös Terveyskampus Turku -hankkeeseen, joka on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteinen kehittämishanke. Kehitystyötä tehdään muun muassa tutkimuksen ja koulutuksen aloilla.

Eriikka Siirala aloitti hankkeen innovaatiolähettiläänä syyskuun alussa. Hän vetää viiden opiskelijan ryhmää, joka havainnoi ja haastattele sairaalan henkilökuntaa. Päivien aikana kerättyä tietoa puretaan ja kartoitetaan, ja sen pohjalta lähdetään miettimään ideoita. Raportit lähetetään ulkopuolisille arvioitsijoille arvioitaviksi ja edelleen niistä kiinnostuneille yrityksille, jos kehittämiskelpoisia innovaatioita löytyy.

Ainutlaatuinen tilaisuus

– Lähdin tähän hankkeeseen erittäin mielelläni, kun minua pyydettiin siihen. Tämä on täysin ainutlaatuinen tilaisuus ja mahdollisuus. Koen, että sairaaloissa olisi tarvetta luoda vakituisesti jokin linkki, jolla ideoita voisi viedä eteenpäin. Käytännön työssä voi hyvin syntyä ajatuksia esimerkiksi työmenetelmien tai jonkin apulaitteen kehittämisestä, mutta niitä ei yleensä ole aikaa tai mahdollisuuksia viedä oman työn ohessa eteenpäin, Siirala sanoo.

Hänellä on itselläänkin käytännön kokemusta sairaalatyöstä, sillä hän opiskeli aluksi Helsingissä sairaanhoitajaksi ja ehti toimia anestesiahoitajana leikkaus- ja anestesiaosastolla ennen opintojensa jatkamista 2009 Turun yliopistossa. Turussa hän valmistui terveystietieteiden maisteriksi ja on työskennellyt yliopiston tutkimushankkeessa projektitutkijana. Hän on myös jatko-opiskelijana hoitotieteen laitoksella.

– Oma tutkimukseni liittyy myös innovaatioihin, mutta ei suoraan tähän. Nyt olen hankkeessa täysipäiväisessä työssä. Se on hyvin innostavaa, sillä nyt haetaan jotain ihan uutta, eikä etukäteen voi yhtään tietää, mitä löydetään. Tässä on mahdollisuus synnyttää arjen innovaatioista uutta liiketoimintaa, joka lähtee käytännön tarpeista.  Me olemme siltana sairaalan ja yritysmaailman välillä.

Myönteisiä kokemuksia

Työryhmä kartoittaa ensin Sydänkeskuksessa neljä osastoa, joissa kussakin haastatteluja tehdään viitenä päivänä. Osastot ovat poliklinikka, valvontaosasto, toimenpideosasto ja vuodeosasto. Myöhemmin jatketaan muilla osastoilla, joita ei vielä tässä vaiheessa ole lyöty lukkoon.

– Olemme vasta päässeet alkuun, mutta vastaanotto on ollut todella hyvä. Sydänkeskuksessa on erittäin positiivinen ilmapiiri. Tällaiselle toiminnalle on selvästi ollut tarvetta, sillä henkilökuntaa on tullut oma-aloitteisestikin kertomaan meille ajatuksiaan. Opiskelijat ovat myös todella motivoituneita. He ovat kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteistä ja yliopiston IT-laitokselta, ja hankkeen työryhmässä on monen ammattikunnan edustajia.

Kuluvan syksyn ja tulevan vuoden aikana Eriikka Siirala pääsee yhä syvemmälle sairaalainnovaatioiden mahdollisuuksiin ja Tyksin osastot ja henkilökunta tulevat hänelle tutuiksi.

Jokimaisemia ja musiikkia 

Kaupunkiin Eriikka Siirala on jo kotiutunut asuttuaan Turussa kolme vuotta.  

– Olen viihtynyt oikein hyvin. Täällä on kivaa, kun voi kävellä lähes joka paikkaan, etäisyydet ovat niin lyhyitä. Asun keskikaupungilla ja Aurajokiranta on minulle mieluisin kävelykohde, Siirala sanoo.

Hän on myös päässyt Turussa lempiharrastuksensa musiikin pariin. Aikuisikään asti hän soitti viulua, mutta harrastuksena laulu on vienyt siitä voiton.

– Musiikki on minulle lähes elämäntapa. Sen suhteen olen lähes kaikkiruokainen ja olen löytänyt täälläkin tieni konsertteihin. Erilaisissa kuoroissa olen laulanut pienestä pitäen, se on minulle erittäin rakas harrastus, matalaa alttoa laulava Siirala kertoo.

Teksti ja kuvat: Anne Kortela

Lue myös: http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/YSI-hanke-luo-uutta-liiketoimintaa.aspx

Eriikka Siirala

Syntynyt Helsingissä ja käynyt lukion Espoossa, asunut Turussa vuodesta 2013
Innovaatiolähettiläs, YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hanke 1.5.2016–31.12.2017.

(Hanke on osa ”kuutoskaupunkien”: Turku, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Oulu, 6Aika-yhteistyötä, joka tähtää tulevaisuuden työpaikkojen synnyttämiseen ja tiedon avoimeen jakamiseen. Rahoituksesta vastaavat Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) ja Uudenmaan liitto rahoittajaorganisaationa.)

Koulutus
2003 sairaanhoitaja, Ammattikorkeakoulu Stadia (nyk. Metropolia), Helsinki
2012 TtM (Terveystieteiden maisteri), Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
2013- tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Työura
2003–2013 sairaanhoitaja, HUS (osittain opiskelun ohessa)
2012–2016 Peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen suunnittelijana sekä tutkimushankkeessa, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Harrastukset
Musiikki, kuorolaulu