20.12. 2016 BioTurku®

Uppsala Innovation Centre ja Turun Life Science Accelerator yhteistyöhön

Uppsala Innovation Centre (UIC) ja Turku Science Park Oy:n johdolla toimintansa hiljan aloittanut Suomen ensimmäinen Life Science -kiihdyttämö ovat sopineet yhteistyöstä.

Yhteistyön tavoitteena on lisätä synergiaa sekä suomalaisten ja ruotsalaisten alan yritysten välistä tiedonvaihtoa. Aiesopimuksella tähdätään uusien yhteistyökuvioiden synnyttämiseen sekä uusien että pidempään toimineiden yritysten välille. Esimerkiksi geenitekniikassa Turun seudulla ja Lounais-Suomessa on vahvaa osaamista, mikä kiinnostaa myös yrityksiä.

Turkulaisille life science -toimijoille Uppsala Innovation Centre on tärkeä kumppani.

- Heidän kiinnostuksensa on myös vahva merkki siitä, että olemme tekemässä oikeita asioita. UIC:n kiihdyttämöohjelmat ovat laajalti tunnettuja ja heidän yrityshautomonsa sijoittui viime vuonna Euroopassa viiden parhaan ja maailmassa 10 parhaan joukkoon. Käytännössä UIC-yhteistyö tarjoaa Life Science -kiihdyttämöön osallistuville yrityksille ja hankkeille mahdollisuuden hyödyntää vankkaa kokemusta ja laajaa kansainvälistä verkostoa UIC:n ydinalueilla, sanoo Tom Palenius Turku Science Park Oy:stä.

UIC:ssä yhteistyön muistutetaan tarjoavan ruotsalaisille yrityksille myös mahdollisuuksia etabloitua omien markkinoiden ulkopuolelle, mutta lähelle omia kotimarkkinoita.

- Yhteistyön myötä voimme laajentaa myös yritysvalmentajiemme verkostoa, mikä hyödyntää sekä meidän että Turun seudun yrityksiä, sanoo Helena Strömberg Uppsala Innovation Centrestä.

Suomessa uudenlainen kiihdyttämökonsepti palvelee erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitystä sekä niihin läheisesti liittyviä toimialoja. Life Science -kiihdyttämössä kohdistetaan kehittämistoimia korkeakoulujen innovaatioprosesseihin sekä asiakaskohtaista, intensiivistä mentorointia ja valmennusta tarkasti valikoiduille korkeakoulujen tutkimusryhmille ja varhaisvaiheen kasvuyrityksille.