17.2. 2017 Startup

Kevään BusinessUp starttasi 10 innostuneen tiimin voimin

Vuoden 2017 ensimmäinen BusinessUp-yrityskiihdytys starttasi helmikuun puolivälissä. 10-viikkoisen ohjelman tavoitteena on jalostaa ja terävöittää mukaan valittuja yritysideoita. Mukana on kymmenen idea- tai alkuvaiheen yritystä Turun seudulta.

Susanna Mustajärvi ja Sanna Honkala odottavat BusinessUpin tarkentavan tuoreen startup-yrityksensä suuntaa.

BusinessUpin yrityskiihdytysohjelmat ovat osa Turku Science Park Oy:n aloittavien yritysten palveluita. Startup-yhteisö SparkUpin tiloissa järjestettävissä työpajoissa tiimit saavat kymmenen viikon aikana vinkkejä ja valmennusta oman yritysidean työstämiseen. Valmennuksesta vastaavat niin Turku Science Park Oy:n kuin sen laajan yhteistyöverkoston yrityskehittämisen ammattilaiset. Kevään ohjelmassa hiotaan mm. taiteen verkkokauppaa, popularisoidaan tieteellisiä tutkimustuloksia ja kehitetään työhyvinvoinnin seurantaa.

Ohjelma Turussa alkoi yhteisellä kokoontumisella SparkUpin tiloissa. Yhtenä ohjelman ohjaajana toimiva Vesa Hautala Turun yliopiston Brahea-keskuksesta muistutti osallistujille ohjelman merkityksestä oman idean kokonaisvaltaiselle tarkastelulle.

- Ohjelma tulee haastamaan ajatteluanne. Älkää rakastuko oman ideanne pieniin yksityiskohtiin, vaan olkaa valmiita kyseenalaistamaan ja haastamaan niitä.

Vastauksia ydinkysymysiin

Hautala nosti esiin konkreettisia tavoitteita, joihin kevään aikana osallistujat tulevat hakemaan vastauksia.

- Markkinoiden analysointi, oman liikeidean kirkastaminen, taloudellisten laskelmien ja kannattavuuden miettiminen sekä pitchin myyntipuheen tiivistäminen niin rahoittajille kuin asiakkaille ovat niitä aiheita, joihin tulemme käyttämään aikaa ohjelmassa.

Samoilla linjoilla on myös BusinessUp-kokonaisuudesta Turku Science Park Oy:ssä vastaava Johanna Puhtila.

- Tämä on yhteisen matkan alku. Seuraavat viikot tulevat olemaan kova ja vaativa puristus, jossa tiimien ajatuksia myllätään niin meidän vetäjien, vierailevien asiantuntijoiden, muiden osallistujien kuin etenkin tiimien itsensä taholta. Yhteistyö jatkuu kuitenkin myös kiihdytysohjelman jälkeen. Asiakassuhde ajatellaan meillä jatkumona, jossa me pystymme vastaamaan yrityksen tai yrittäjäksi aikovan tarpeisiin missä tahansa yrittäjyyden elinkaaren vaiheessa, Puhtila muistuttaa.

Lisää näkökulmia ja itsevarmuutta

Suurin osa ohjelmaan osallistuvista tiimeistä on vasta idea-asteella, mutta joukossa on muutama jo perustettu yritys. Yksi niistä on viime lokakuussa rekisteröity Family First Oy. Sanna Honkala ja Susanna Mustajärvi tarjoavat perheille erilaisia verkossa toteutettavia hyvinvointivalmennuksia, joilla voi sujuvoittaa arkea. Myös yrityksille tarjottavissa valmennuksissa päämääränä on ulottaa vaikutus työntekijän perheen arkeen saakka.

- Olemme lähteneet liikkeelle asiakkaiden tarpeista, mutta nyt toivomme lisää näkökulmia muilla aloilla toimivilta yrittäjiltä. Uskomme, että valmennus tuo lisää itsevarmuutta ja entistä selkeämmän suunnan ja perustelut valinnoille, liikuntalääketieteen väitöskirjaa valmisteleva Sanna Honkala miettii.

Susanna Mustajärvellä on entuudestaan kokemusta lähinnä omalla toiminimellä työskentelystä. SparkUp oli sosionomin, lastentarhanopettajan ja personal trainerin taustan omaavalle Susannelle jo entuudestaan tuttu paikka.

- Olen käynyt muutamissa tilaisuuksissa ja kiinnostuin BusinessUpissa etenkin sen tarjoamasta mentoroinnista. Kaipaamme myös lisää kaupallista ja digipuolen osaamista tiimimme tueksi, Mustajärvi kertoo.

BusinessUp-yrityskiihdytysohjelma järjestetään Turku Science Park Oy:n johdolla toimivan SparkUp-yhteisön palveluna. Ohjelma on osa Turun, Tallinnan ja Riian yhteistä, EU:n Central Baltic -rahoitteista Springboard-hanketta, joka avaa BusinessUpille kansainvälisiä ulottuvuuksia.


Tämä artikkeli on ensimmäinen osa Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehden ja Turku Science Park Oy:n SPARK-uutisten kolmiosaisesta juttusarjasta, jossa seuraamme kevään ajan ohjelman etenemistä. Seuraavat osat ilmestyvät maaliskuun jälkipuoliskolla ja huhti-toukokuun vaihteen tietämissä.

Turku Science Park Oy:n asiantuntijat Juha Achrén, Tom Palenius, Patrik Uhinki, Erik Lehtonen ja Marko Puhtila toimivat kevään BusinessUpin mentoreina.