23.3. 2017 Smart Chemistry Park

Smart Chemistry Parkista ratkaisuja kasvun haasteisiin

Suomesta povataan kiertotalouden kärkimaata jo seuraavalla vuosikymmenellä. Sitran arvion mukaan kiertotaloudessa on Suomelle 2,5 miljardin euron mahdollisuus. Varsinais-Suomessa on paljon prosessitalouden startup- ja kasvuyrityksiä, jotka tuovat ratkaisuja bio- ja kiertotalouksien ekosysteemeihin ja mahdollistavat perinteisen teollisuuden uudistumista. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen hidasteina ovat usein suuret laite- ja laitosinvestoinnit sekä teknologioiden skaalaaminen.

Linda Fröberg-Niemi iloitsee Smart Chemistry Parkissa tapahtuneesta kehityksestä ja kasvusta.

Turku Science Park Oy:n operoima Smart Chemistry Park vastaa yritysten kasvun hidasteisiin. Smart Chemistry Park on sekä klusteri, että konkreettinen yritysten sijoittautumispaikka Raisiossa. Yrityksillä on käden ulottuvilla keinot kasvuun ja kehittymiseen, sillä Smart Chemistry Park tarjoaa helpon tavan välttää alkuvaiheen kalliit laiteinvestoinnit ja edistää teknologioiden skaalaamista.

Smart Chemistry Park tukee yrityksiä yhteistyöhön ja muodostamaan arvoketjuja, joissa yritykset rakentavat yhdessä kierto- ja biotaloudesta uutta liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille.

- Haluamme saada pienet helmet kasvuun ja siten Suomi voi onnistua saavuttamaan kiertotalouden tarjoaman taloudellisen kasvun. Pieni yritys saa Smart Chemistry Parkissa hyödyn teollisuusalueen infrasta ja verkoston kontakteista, kertoo Smart Chemistry Parkin liiketoiminnan kehityspäällikkö Linda Fröberg-Niemi.

Yhteistyöllä kasvua ja menestystä

Smart Chemistry Parkissa sijaitsevien yritysten välinen yhteistyö on lisääntynyt merkittävästi, mikä on synnyttänyt useita uusia tuotteita ja innovaatioita. Viime vuoden aikana Raision toimitilat saavuttivat 90 % täyttöasteen, kun prekliiniseen lääkeannosteluun erikoistunut PreclinApps muutti Smart Chemistry Parkiin. Lisäksi muutama yritys laajensi toimitilojaan. Smart Chemistry Parkissa on nyt 12 yritystä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä 30 muun verkoston yrityksen kanssa. Yhteensä yrityspuiston verkostossa on lähes sata yritystä.

Puiston yritykset ovat menestyneet myös rahoituksen hakemisessa. FP-pigments sai EU-Horizon ohjelmasta myönnetyn pk-instrumentin, jonka sai Suomessa vain 16 yritystä viime vuonna. Bioaktiivisia aineyhdistelmiä lääke- ja elintarviketeollisuuteen kehittävä Smart Chemistry Parkin yritys Montisera sai Tekes:n tuotekehitystuen kuusen hemiselluloosan pilottituotannon aloittamiseksi.

Kaksi Smart Chemistry Parkin yritystä on mukana Pöyryn koordinoimassa ligniini ekosysteemissä, jonka tehtävänä on kiihdyttää ligniinin markkinoiden syntyä ja loppukäyttäjäsovellusten menestystä. Käynnissä oleva Smart Research –projekti tukee yritysten tuotekehitystä yhdessä yliopistojen kanssa.

- Uusia avauksia yritysten tarpeisiin vastaamiseksi pyritään etsimään jatkuvasti. Smart Chemistry Park tekee jatkuvasti sidosryhmätyötä kansallisesti ja kansainvälisesti eri korkeakoulujen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa tukeakseen yritysten toimintaedellytyksiä, sanoo Linda Fröberg-Niemi.

Osaaminen perustuu pitkään tutkimushistoriaan Turussa

Materiaali- ja prosessiteknologiaosaaminen ovat Varsinais-Suomen vahvuuksia kiertotalouden tavoitteiden edistämisessä. Osaaminen pohjautuu luonnontieteiden ja kemiantekniikan pitkään tutkimushistoriaan. Esimerkkejä käytännön sovelluksista ovat biomassan jalostus, biomateriaalit, teollisten sivuvirtojen jälleen hyödyntäminen ja bioenergiaratkaisut.