30.6. 2017 Blogi

Älykäs Aurajoki

Sami Uusitalo pohtii ja visioi blogissaan Aurajoen tarjoamia mahdollisuuksia Turun kärkihankkeiden viestinä ja erottumiskeinona. Älykäs Aurajoki voisi olla innovaatioalusta, jossa yritykset pääsevät kehittämään ja pilotoimaan ratkaisujaan kaupungin kanssa.

Aurajoki on merkittävä osa Turun kaupungin imagoa. Aurajoen ja Turun historia ja menestys ovat kietoutuneet erottumattomasti toisiinsa. Joki on alusta asti ollut Turun elämänlanka ja syy siihen, miksi Suomen ensimmäinen kaupunki alun alkaen syntyi näille sijoilleen. Tärkeänä liikenneväylänä se on ollut kansainvälisen kaupan ja vaurauden takana, mutta myös tärkeä hyvinvoinnin ja kulttuurin tuoja kaupunkilaisille. Ja vaikka joen rooli on vuosisatojen aikana muuttunut, sen merkitys ei suinkaan ole vähentynyt.

Kaupunkistrategian tukena

Kaupunkikehittämisessä smart on korvannut greenin ja cleanin uutena muotisanana. Puhutaan paljon älykkäistä kaupungeista ja toimintojen sekä palvelujen älyllistämisestä, mutta mitä älykäs kaupunki, smart city oikeastaan tarkoittaa?

Turun älykäs kaupunki -strategia ja tavoitteet ovat terävöitymässä juuri nyt työstettävässä kaupungin kärkihankkeessa, missä työssä myös Turku Science Park Oy on mukana. Kaupunki on sitoutunut vahvasti hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2040 mennessä ja näiden tavoitteiden saavuttamisessa toimintojen ja palvelujen digitalisoinnilla ja älyllistämisellä on merkittävä rooli. Strategian terävöittäminen mahdollistaa myös turkulaisen ja varsinaissuomalaisen osaamisen hyödyntämisen ja esiintuomisen.

Älykäs kaupunki -ratkaisujen kehittämisessä kaupungit ovat usein avainroolissa. Sen lisäksi, että ne ovat merkittävä asiakas, kaupungit voivat tarjota yrityksille mahdollisuuksia pilotoida ja testata tuotteitaan aidossa ympäristössä ja täten toimia arvokkaina referenssikohteina. Lisäksi yhteiskehittäminen kaupunkien ja yritysten välillä on lisääntymässä eritoten uusien, innovatiivisten hankintatapojen ja lisääntyvän markkinavuoropuhelun myötä. Turku Science Park Oy pyrkii tukemaan yrityksiä tarjoamalla näitä mahdollisuuksia sekä kehittämällä kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä.

Kilpailua ja yhteistyötä Itämeren alueella

Itämeren alueella moni kaupunki pyrkii profiloitumaan johtavana älykkäänä kaupunkina. Tukholma, Kööpenhamina, Helsinki, Tallinna, Tampere, Oulu – kaikki tekevät hyvää ja näyttävää kehitystyötä tällä saralla. Yhteistyötä ja parhaiden käytänteiden vaihtamista näiden kaupunkien kanssa tehdään monella eri foorumilla, mutta samalla myös kilpaillaan osaajista ja resursseista sekä halutaan nostaa oman alueen osaamista tehokkaasti esiin.

Mielestäni Turulla on Aurajoen myötä ainutlaatuinen tilaisuus erottua tässä älykäs kaupunki -toimijoiden joukossa. Meillä on monikansallisia ja pk-yrityksiä sekä startupeja, joilla on kansainvälisen tason osaamista ja ratkaisuja. Jos seuraamme jokea tiede- ja kampusalueelta, keskustaan ja aina telakalle asti niin huomaamme, että Aurajoki virtaa läpi valtavan määrän osaamista, projekteja ja yrityksiä, jotka liittyvät älykkääseen kaupunkiin. Uusi innovaatio- ja vierailukeskus nousee Kupittaalle. Älykkäällä Aurajoella kehitetään Älyföriä ja Älylaituria Älyvesi-hankkeessa. Jokirannassa ja kampusalueella tullaan syksyllä aloittamaan kehityshanke, jossa yritykset pääsevät tekemään kaupungin kanssa nopeita kokeiluja ja pilotteja opastamisen haasteisiin liittyen. Ja Turussa valmistettavat risteilijäthän ovat itsessään jo kuin kelluvia kaupunkeja.

Älykäs joki Turun kärjeksi

Älykäs Aurajoki konseptilla tarkoitan kokonaisuutta, joka kokoaa tämän osaamisen yhteen ja nostaa sen Turun älykäs kaupunki -osaamisen viestinnälliseksi kärjeksi. Älykäs Aurajoki on:

  • Turun älykäs kaupunki -kokonaisuudesta nostettu tekemisten kärki, joka viestii Turun omaleimaisesta, omalaatuisesta ja uniikista lähestymistavasta.
  • Turun älykäs kaupunki -kokonaisuuden viestinnällinen ja markkinoinnillinen fokus.
  • Se on eheä, selkeästi hallittu kokonaisuus, jossa Aurajoki ja sen ympäristö toimii innovaatioalustana erilaisille älykäs kaupunki -ratkaisulle.
  • Kokonaisuus, jossa painotetaan kaupungin ja yritysten yhteiskehittämistä, nopeita kokeiluja, innovatiivisia hankintoja, sekä kaupungin yhteistyötä suuryritysten ja yrityskonsortioiden kanssa.
  • Kansainvälisesti markkinoitava kokonaisuus, jossa Turku voi aidosti ja realistisesti pyrkiä olemaan Euroopan huippua.

Älykäs Aurajoki -konseptin tarkoitus on ennen kaikkea nostaa esiin alueen osaamista sekä yritysten älykkäitä palveluja ja ratkaisuja. Älykäs Aurajoki toimii innovaatioalustana, johon yritykset pääsevät kehittämään ja pilotoimaan ratkaisujaan kaupungin kanssa. Yritykset ja niiden tuotteet ovat siis tekemisen keskiössä. Vetovoimatekijöihin liittyen erilaiset ratkaisut, kuten opastaminen, ohjaavat ihmisiä tehokkaammin alueen palvelujen piiriin.

Älykäs Aurajoki -konsepti ei siis pyri olemaan kaupungin ainoa älykäs kaupunki -toimintakokonaisuus eikä korvaa kaupungin tekemisiä omien toimintojen kehittämisessä. Sen sijaan se on älykäs kaupunki -toiminnoista nostettu viestinnällinen ja hankkeistettu kärki, joka auttaa asemoimaan Turkua valitsemansa kokonaisuuden (älykäs joki) pohjoismaisena kärkikaupunkina.

Joki on alusta asti ollut elämänlanka ja kaupan sekä hyvinvoinnin lähde Turulle. Älykäs Aurajoki ajatuksen myötä se tulee olemaan sitä myös pitkälle tulevaisuuteen.

Sami Uusitalo
Kirjoittaja on erityisasiantuntija Turku Science Park Oy:ssä. Hän on osallistunut syyskuussa käynnistyvän kuuden suurimman kaupungin yhteisen 6Aika Opastamisen ekosysteemit -hankkeen valmisteluun.