31.8. 2017 Muut uutiset

Turun yliopistolta uusi verkkojulkaisu helpottamaan elintarvikeyrittäjien arkea

Turun yliopiston Brahea-keskuksen tuottama uusi verkkojulkaisu aitojamakuja.fi/foodservice avaa ammattikeittiöiden ja tukkujen uusien tuotteiden valintaprosessia ja asioita, joita pk-elintarvikeyrittäjän kannattaa ottaa huomioon ennen yhteydenottoa ostajiin.

vastajulkaistu verkkosivusto aitojamakuja.fi/foodservice esittelee, millainen on uusien tuotteiden valintaprosessi ammattikeittiöissä ja tukuissa. Sivuston materiaalin pohjana on Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hankkeen opas, joka on koostettu pääosin haastattelemalla suomalaisia tukkutoimijoita.

— Julkaisu on luotu helpottamaan elintarvikeyrittäjän sekä ammattikeittiön ja tukun yhteistyön aloittamista. Yrittäjän on tärkeää miettiä, mikä on oman tuotteen lisäarvo ja erityisyys verrattuna muihin vastaaviin tuotteisiin. Tuotteen ja yrityksen tarinaa on hyvä miettiä jo etukäteen. Nykykuluttajat ovat kiinnostuneita tarinoista tuotteiden takana, projektipäällikkö Päivi Töyli toteaa.

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanke on esitellyt eri puolilla Suomea, millaisten prosessien kautta tuotteet tulevat osaksi tukkujen valikoimia ja sitä kautta osaksi ammattikeittiöiden ruokatarjoiluja. Lisäksi elintarvikeyrittäjillä on ollut mahdollisuus tavata kerralla useampia paikallisen ja valtakunnan tason ostajia, saada palautetta ja ideoita tuotteen kehittämiseen sekä kuulla, millaisille tuotteille on kysyntää.

Sivustolla esitellään valintaprosessiin ja elintarvikeyrittäjyyteen liittyviä seikkoja erilaisten yhteistyöesimerkkien kautta sekä tekstimuodossa että videoilla. Mukana on myös kokemuksia tuotekortin käytöstä.

— On myös hyvä huomioida, että liikkeelle voi lähteä pienemmässäkin mittakaavassa paikallisesti, jolloin tuotteet voivat olla tarjolla vain tietylle rajatulle alueelle tai asiakasryhmälle. Kaikkien osapuolien yhteinen tavoite on, että paikallisia tuotteita saataisiin tarjolle enemmän ja että erikoistuotteita haluavat asiakkaat löytäisivät omaan tarjontaansa sopivia tuotteita, Töyli kertoo.

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä-hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Päivittäistavarakauppa ry ja Foodservice-tukkutoimijat, maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät sekä maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry. Hanketta toteutetaan vuosina 2015–2017 ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.