2.11. 2017 BioTurku®

ArcDialta tuote antibioottiripulia aiheuttavan bakteerin tunnistukseen.

Turkulainen ArcDia International Oy on tuonut markkinoille uuden antibioottiripulia aiheuttavan bakteerin nopean tunnistuksen mahdollistavan pikatestin.

Lääketieteen laitevalmistajaArcDia International Oy on tuonut marraskuun alussa markkinoille uuden tuotteen antibioottiripulia aiheuttavan Clostridium difficile -bakteerin osoittamiseen ulostenäytteistä. C. difficile on opportunistinen bakteeri, joka voi aiheuttaa suolistoinfektion antibioottihoidon seurauksena. Nyt lanseerattu mariPOC® CDI (C. difficile -infektio) -testi laajentaa ArcDia mariPOC®-järjestelmän testivalikoimaa.

mariPOC® CDI -testi on perinteisiä pikatestejä helppokäyttöisempi ja luotettavampi. Uusi testi on automaattinen, minkä johdosta se soveltuu suurien näytemäärien testaamiseen. Se soveltuu käytettäväksi mikrobiologian laboratorioissa sekä päivystyslaboratorioissa, jolloin testitulokset saadaan entistä nopeammin lääkäreiden käyttöön. Tulosten saaminen nopeasti tuottaa parhaan hoitovasteen.

- Uusin Euroopan laajuinen käypä hoito -suositus kannattaa ns. fenotyyppistä eli bakteerin ilmiasuun perustuvaa testausta pelkän geenipohjaisen testauksen sijaan, ja ArcDian uusi testi on nimenomaan fenotyyppinen”, kertoo ArcDian tuotekehitysjohtaja FT Janne Koskinen.

- Uuden mariPOC® CDI -testin spesifisyys on markkinoiden paras, minkä johdosta uskomme uuden testimme olevan kliinisesti tarkempi kuin geenin tunnistukseen perustuvien testien. Tämän ansiosta ArcDian testi tuottaa vähemmän hoidon kannalta vääriä positiivisia löydöksiä. Väärä positiivinen tulos voi johtaa uuteen ja turhaan antibioottikuuriin, mikä heikentää entisestään potilaan tilaa, Koskinen jatkaa.

mariPOC® CDI -testin kehityksen taustalla on tuottoisa tutkimusyhteistyö suomalaisten sairaaloiden, kliinisten laboratorioiden, tutkimuslaitosten ja terveysteknologiayritysten kanssa Tekesin rahoittaman Strategisten huippuosaamiskeskittymien (SHOK) ohjelman puitteissa. ”Suomalaisen terveysteknologian vienti on kehittynyt myönteisesti viime aikoina. ArcDian uuden tuotelinjan odotetaan merkittävästi kasvattavan ArcDian vientiliiketoimintaa”, kertoo ArcDian toimitusjohtaja, FT Aleksi Soini.