27.11. 2017 Ict

Vincit osta ohjelmistoyritykse nimelt Avoltus liiketoiminna

Turkulainen ohjelmistoyritys Avoltus siirtyy Vincit Group Oyj:n omistukseen. Viime keväänä Turkuun toimiston avannut Vincit saa näin 40 uutta työntekijää osaksi Turun toimintojaan. Turun murteella laaditun lehdistötiedotteen mukaan Vincit vakuuttui vuoden aikana Turun seudusta hyvänä sijaintina ja halusi nopeuttaa Turun toimintojen kasvua yritysostolla.

Avoltus tule Turust ja se o ohjelmistokehitykse ja sovelusylläpiro assiantuntija. Ossamisaulei o muumuas ohjelmistoautomaatio ja intekratioratkasut, älykkätte järjestelmätten kehittämine ja sovelluste ylläpitämine. Firma tyälistä suurimpiirte 40 assiantuntija, ja se liikevaihto syyskuus 2017 päättynel tilikaurel oli siin kolme ja pual miljona euro (09/2016 3,3 M€). Liikevoitto (EBIT) päättynel tilikaurel oli suurimpiirte 1,1 miljona euro (09/2016 1,2 M€).

Vinciti toimitusjohtaja Tomi Pienimäki: "Mee ilmotettin tämä vuare helmikuus, et me laajenutan Turkku, ja me saati ylitten 300 tyähakemust. Kupittan konttori aukastin kesäkuus, ja me palkattim parikymment assiantuntija samantiä. Hyvä faartti alus vakutti meijät siit, et Varsinais-Suames o hyvä meininki, ja sentähre mee nopeutetta meijän Turu vallotus ja osteta Avoltukse liiketoiminta. Avoltuksen tyäntekijät ja ossamine sopi Vinciti meininkin ku nyrkki silmä. Ja ain o meil Vincitil olttu sitä miält et kyl Turku on täyren kympin pitäjä - vaikkei ol myännetty."

Avoltukse toimitusjohtaja Sami Vaskuri: "Mää olen kamala ylppiä mu firmast ja firman taitavast henkilökunnast, mitä mää ole saanu johta viimiset 15 vuatta. Jatkos me tuara sovelusylläpiro ja älykkätte järjestelmätten kehittämise ossamine Vinciti asiakkatte saatavil kans."

Kauppahinta maksetan kätesvastikkel ja Vincit Group Oyj osakkeil, mitkä lasketa myyntin toteuttamishetkel. Peruskauppahinta on 3 850 000 euro, mist 60 % maksetan kätesel ja loput Vincit Group Oyj osakkeil. Se lisäks makseta mahrolisest lisäkauppahinta Avoltus Oy vuaren 2018 EBIT:im perustel, jos se o enempi ku 0,95 miljona euro. Mahroline lisäkauppahinta voira maksa joko rahas taik sit osakkeil.

Selkokielinen tiivistelmä:

Vincit ostaa ohjelmistoyritys Avoltuksen liiketoiminnan. Avoltus työllistää 40 henkilöä. Avoltuksen liikevaihto 9/2017 päättyneellä tilikaudella oli noin 3,5 M€ (09/2016 3,3 M€). Liikevoitto oli 1,1 M€ (09/2016 1,2 M€). Kauppahinta on 3 850 000 euroa. Kauppahinnasta 60 % maksetaan käteisellä ja loput Vincit Group Oyj:n osakkeilla. Lisäksi maksetaan mahdollinen lisäkauppahinta Avoltus Oy:n vuoden 2018 liikevoiton perusteella, mikäli se ylittää 0,95 M€. Mahdollinen lisäkauppahinta voidaan maksaa rahana tai osakkeina.