22.5. 2012 BioTurku®

Suomalaistutkijat löysivät rintasyövän leviämistä estäviä yhdisteitä

Tutkimus julkaistiin Molecular Cancer Research -lehden verkkojulkaisussa 20.4.2012.

VTT:n tutkijat löysivät rintasyöpäsoluilla tehdyn seulonnan avulla heparaanisulfaattia muokkaavan HS6ST2-entsyymin, joka säätelee luustoetäpesäkkeiden muodostumiselle tärkeää syöpäsolujen ja luuston välistä vuorovaikutusta. Myös hepariini, jota käytetään veren hyytymistä estävänä lääkkeenä, vaikutti tälle vuorovaikutukselle tärkeän mekanismin säätelyyn.

Kokeet rintasyövän luustoetäpesäkkeiden muodostumista mallintavilla hiirillä osoittivat, että hepariinin kaltaiset yhdisteet vähentävät rintasyöpäsolujen kasvua luussa ja siitä aiheutuvaa luun hajoamista. Toinen hepariinin kaltaisista yhdisteistä on turkulaisen Biotie Therapies -yrityksen kehittämä. Sen verta ohentava vaikutus on huomattavasti hepariinia pienempi, joten se soveltuu paremmin lääkekehityskohteeksi rintasyöpäterapiaa varten.

Rintasyövän kuolleisuus johtuu suurelta osin luustoon levinneistä etäpesäkkeistä. Parantavaa hoitoa ei ole vielä pystytty kehittämään.

VTT perusti Lääkekehityksen biotekniikan osaamiskeskuksen Turkuun kymmenen vuotta sitten. Osaamiskeskuksen tutkijat selvittävät lääkeaineiden vaikutusmekanismeja ja kehittävät uusia lääkemolekyylejä ja diagnostiikan merkkiaineita. Tutkimuskohteina ovat erityisesti rinta- ja eturauhassyöpä.