11.5. 2012 BioTurku®

VTT:n tutkimusyksikkö menestynyt Turussa 10 vuotta

Yhteistyökumppaneiden tavoitteena vuonna 2002 oli genomitiedon hyödyntäminen syövän syntymekanismien tutkimuksessa sekä uusien diagnostisten menetelmien ja hoitojen kehittämisessä tutkimuksen ja teollisuuden tarpeisiin. Vuosien mittaan Turussa on tehty yhteistyötä muun muassa bioinformatiikan, mikrosirututkimuksen, solukuvantamisen ja diagnostiikan alueilla. Tutkimus kohdistuu rinta- ja eturauhassyövän syntymekanismien tutkimiseen, mutta suunnitelmissa on laajentaa tutkimusta myös muihin syöpätyyppeihin.

- VTT:n investoinnit Turkuun ovat lisänneet osapuolten tutkimuslaitteistoja ja kustannustehokkuutta yhteiskäytön kautta. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä esimerkiksi Turun yliopiston kanssa mm. yhteisprofessuurien muodossa, totesi VTT:n johtava erikoistutkija Harri Siitari VTT:n Turun yksikön 10-vuotisjuhlan kunniaksi pidetyssä seminaarissa.

Väitöskirjoja, opinnäytetöitä ja julkaisuja

Lääketieteellisen biotekniikan tutkimusta on tehty vuosien aikana useissa EU:n, Tekesin ja Suomen Akatemian projekteissa, tutkimuksen huippuyksiköissä sekä opinnäytetöiden laadinnassa ja ohjauksessa. Kymmenen vuoden kuluessa on julkaistu 16 väitöskirjaa, 20 muuta opinnäytetyötä ja 300 kansainvälistä julkaisua.

VTT:n Lääketieteellinen biotekniikka Turussa on solminut merkittäviä yhteistyösopimuksia kansainvälisten suurten lääkealan yritysten kanssa. Vuonna 2007 tehtiin monivuotinen yhteistyösopimus Bayer Healthcaren kanssa ja vuoden 2008 alussa tehtiin sopimus Roche Diagnostics GmbH:n kanssa. Molemmat sopimukset koskivat syöpälääkkeiden kehittämistä.

- Olemme myös tehneet yhteistyötä suomalaisten lääkeyritysten kanssa, mutta odotamme lisää kansainvälisiä sopimuksia, kertoo Harri Siitari.

Yhtenä VTT:n strategisena tavoitteena on vauhdittaa myös uusien yritysten syntymistä. Keksintöjä on tehty yli 50.

Siitari_Harri_10052012 (siitari_harri_10052012_dexj.jpg)

Johtava erikoistutkija Harri Siitari puhui juhlaseminaarissa VTT:n roolista turkulaisen lääketeollisuuden edistäjänä. Uusien lääkeaineiden, menetelmien ja biomarkkereiden myötä Turun seudun kansainvälinen kilpailukyky vahvistuu.

Turun biostrategialle tärkeä tekijä

Erityisesti syövän syntymekanismeihin ja lääketieteen kehitykseen perehtynyt VTT on edistänyt viime vuosina voimakkaasti Turun biostrategian toteutusta. Kahdeksan hengen tiiminä aloittanut yksikkö työllistää nyt PharmaCityssä jo 70 henkilöä, kun alun perin tavoitteeksi asetettiin noin 30 henkilön määrä. Liikevaihto on noin viisi miljoonaa euroa.

EU on ollut tutkimuksen tärkein rahoittaja, ja VTT onkin kasvanut Turussa erityisesti EU-projektien voimin. Osallistumalla EU:n tutkimusohjelmien hakukierroksiin saadaan Turkuun vuosittain 1,5 - 2 miljoonaa euroa EU:n projektirahoitusta: professori Johanna Ivaska sai esimerkiksi hiljattain ERC:n myöntämän 1,5 miljoonan euron apurahan. Lisäksi VTT työllistää monia ulkomaisia tutkijoita.

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. Sen liikevaihto on 290 miljoonaa euroa ja päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Kallioniemi_Olli_10052012 (kallioniemi_olli_10052012_mqhs.jpg)

Professori Olli Kallioniemi muisteli seminaarissa VTT:n Turun yksikön kymmentä vuotta. Lääkekehityksen biotekniikkaan keskityttiin aluksi kahdeksan hengen voimin, nyt yksikkö työllistää jo 70 henkeä.