30.4. 2012 BioTurku®

In vitro -diagnostiikan näkymät Varsinais-Suomessa kartoitettu

Lääkkeiden ja diagnostisten tuotteiden kehittäminen ja valmistus on ollut Turun talousalueen merkittävä vahvuustekijä ja keskittynyt valtakunnallisesti Turun talousalueelle. Alalla on pitkät perinteet yliopistojen ja teollisuuden välisestä tuloksellisesta yhteistyöstä. Turun ammattikorkeakoulun lokakuussa 2010 käynnistynyt projekti selvitti alan kehitysnäkymiä Varsinais-Suomessa.

FT Ilkka Kouvosen ja ylempää amk-tutkintoa opiskelevan Nina Suvannon laatimassa selvityksessä kartoitetaan in vitro -diagnostiikkateollisuuden nykytilaa ja alan yleisiä kehitysnäkymiä.

Selvityksen perusteella toimialan yritysten pääasialliset vahvuudet liittyvät korkeatasoiseen, suojattuun teknologiaan, muutosvalmiuteen ja ketteryyteen. Heikkouksia ovat rahoituksen niukkuus ja puutteet kansainvälisen liiketoiminnan hallinnassa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten tilanne poikkeaa selvästi tästä pääasiassa pienten yritysten tilanteesta.

Neljä näkymää tulevaisuuteen

Toimialalta tunnistettiin neljä erilaista kehitysnäkymää. 1. Rahoituksen niukkuudesta ja pienestä yrityskoosta johtuen yhtiöt lopettavat toimintansa tai sinnittelevät jotenkuten, mutta eivät pääse kasvuun. 2. Pienet yritykset päätyvät ulkomaiseen omistukseen, josta aiheutuvat tytäryhtiötalouden hyvät ja huonot puolet. 3. Pienet yritykset kootaan omistuksella suuremmaksi voimakkaaksi yksiköksi, mikäli veturiyritys löytyy. 4. Pienet yritykset tekevät sopimuksen yhteistyöstä uusien markkina-alueiden valtaamiseksi.

Selvityksessä esitellään myös konkreettinen toimenpide-ehdotus, jolla alan liiketoimintamahdollisuuksia voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää ja volyymiä kasvattaa. Se perustuu neljänteen kehitysnäkymään, jossa pienet yritykset yhdistävät voimansa uusien markkina-alueiden valtaamiseksi. Näin voidaan lieventää pienestä yrityskoosta aiheutuvia vaikutuksia ja hyödyntää yhtiöiden edistyksellistä teknologiaa.

Turun ammattikorkeakoulun toteuttamassa tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää yritystä ja kahdeksaa sidosryhmää. Haastattelut tehtiin ajalla 7.12.2010-31.3.2011. Projektin johtoryhmään kuuluivat asiantuntijat Turun ammattikorkeakoulusta, Turun yliopistosta, Turun kaupungin elinkeinotoimesta ja pääomasijoitusyhteisöstä.

Tutkimuksen pohjalta on syntynyt julkaisu, joka löytyy Turun ammattikorkeakoulun Loki-verkkopalvelusta: http://loki.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=269&action=viewPromotion&itemcode=9789522162632