26.4. 2012 BioTurku®

Leikkausmenetelmien kehitys ja taloudelliset tekijät päiväkirurgian yleistymisen takana

Päiväkirurginen potilas saapuu sairaalaan ja kotiutuu toimenpidepäivänä. Toimintamalli on paitsi tehokas ja taloudellinen, myös siihen soveltuvien potilaiden kannalta hyvä vaihtoehto, kun tarpeettomista sairaalassaolopäivistä voidaan luopua ja toipuminen tapahtuu kotioloissa.

Suomessa päiväkirurgian osuus on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Vielä 1990-luvun alussa päiväkirurgian osuus kunnallisissa sairaaloissa oli vain 5 % kaikista kirurgisista toimenpiteistä. Vuonna 1997 osuus nousi lähes neljännekseen. Vuonna 2010 kunnallisissa sairaaloissa päiväkirurgian osuus oli 50 % ei-kiireellisestä kirurgiasta. Yksityisessä terveydenhuollossa päiväkirurgian osuus on korkea, lähes 80 %. Kansainvälisesti päiväkirurgiaa pidetään tänä päivänä ensisijaisena vaihtoehtona silloin, kun leikkaus ei ole kiireellinen, eikä yöpyminen sairaalassa ennen tai jälkeen leikkausta ole potilaan hoidon kannalta tarpeellista.

- Päiväkirurgian osuutta on Suomessa mahdollista edelleen lisätä. Sairaaloiden välillä on vielä suuriakin eroja päiväkirurgian määrässä. Kehittämisen ja lisäämisen kannalta oman toiminnan vertailu muihin yksikköihin ja parhaiden toimintamallien omaksuminen on tärkeää. Päiväkirurgiaan on siirtymässä myös vaativampia toimenpiteitä, jotka ovat aiemmin vaatineet pidempää sairaalaseurantaa. Nykykäsityksen mukaan päiväkirurgia sopii myös sairaammille ja iäkkäille potilaille, anestesian erikoislääkäri ja SUOPA:n puheenjohtaja Kristiina Mattila sanoo.

- Toimenpiteiden määrä tulee kasvamaan myös suurten ikäluokkien ikääntyessä. Samalla kun päiväkirurgia lisääntyy, on tärkeää tunnistaa ja tiedostaa rajat, joiden puitteissa päiväkirurgiaa voidaan turvallisesti tehdä. Koulutuspäivillemme Turkuun saapuvan tukholmalaisen professori Jan Jakobssonin esitys keskittyykin juuri päiväkirurgisten potilaiden valintaan vaikuttaviin tekijöihin.

"Päiväkirurgia on turvallista, tehokasta ja laadukasta"

Anestesiologisten ja operatiivisten menetelmien sekä tähystys- ja leikkausvälineistön kehittyminen ovat mahdollistaneet uusien toimenpiteiden siirtämisen päiväkirurgiseen toimintamalliin. Esimerkiksi polven eturistisiderepeämän korjausleikkausta ei vielä noin kymmenen vuotta sitten pystytty hoitamaan päiväkirurgisin menetelmin.

Päiväkirurgista mallia voidaan käyttää usean erikoisalan toimenpiteissä. Määrällisesti eniten tehdään ortopedian, naistentautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisaloihin kuuluvia toimenpiteitä. Myös esimerkiksi kaihileikkaukset ovat tyypillisiä päiväkirurgisia toimenpiteitä.

- Päiväkirurgia on turvallista, tehokasta ja laadukasta. Tutkimusten mukaan päiväkirurgisesti hoidetut potilaat ovat pääsääntöisesti myös hyvin tyytyväisiä hoitoonsa. Komplikaatiot ovat hyvin harvinaisia, ja vain harvoin joudutaan palaamaan sairaalaan kotiutuksen jälkeen. Tämä vaatii hoitavalta tiimiltä potilaan hyvää ohjeistusta ennen toimenpidettä sekä sen jälkeen. Näin varmistetaan turvallinen kotiutuminen ja kotona pärjääminen, Kristiina Mattila muistuttaa.

Suomen Anestesiologiyhdistyksen Päiväkirurgisen jaoksen 10-vuotisjuhlakokous ja koulutustilaisuus pidetään Turussa Mauno Koivisto -keskuksessa 26. - 27.4.2012. Tilaisuuden järjestävät SUOPA sekä turkulainen ortopediseen päiväkirurgiaan erikoistunut Sairaala NEO. Tilaisuuteen on ilmoittautunut noin 130 anestesialääkäriä sekä leikkaus- ja anestesiahoitajaa eri puolilta Suomea.