30.3. 2012 BioTurku®

"Rearch on Materials and Nanotechnology in Turku" ilmestynyt

Materiaalien tutkimuksella on Turussa pitkät perinteet. Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat ja alan yritykset ovat rakentaneet alalle vahvan perustan. Turku Science Park Oy on viime vuonna aloittanut alan systemaattisen kehitystyön. Tavoitteena on tukea alaan kytkeytyvän liiketoiminnan syntyä, kasvattamista ja kansainvälistämistä niin yritysten kuin yliopistojen palveluyksiköiden toimesta.

Alan markkinointia ja tunnettuutta vahvistamaan on ilmestynyt "Rearch on Materials and Nanotechnology in Turku" -julkaisu. Kirjanen esittelee turkulaista osaamista 23 eri tutkimusryhmän myötä. Esittelyt palvelevat tietolähteenä etenkin alan kansainvälisille yrityksille ja tutkijaryhmille, joten julkaisu soveltuu hyvin jaettavaksi myös kansainvälisissä seminaareissa ja kokouksissa.

Materiaaliesite_kansi_475px (materiaaliesite_kansi_475px_x2gk.jpg)

Turku Science Park Oy:ssä materiaalialan kehitys on keskittynyt nanontekniikan osaamisklusteriohjelmaan.

34-sivuista julkaisua voi tilata Turku Science Park Oy:stä Liisa Laurikolta liisa.laurikko@turkusciecenpark.com tai Linda Fröberg-Niemeltä linda.froberg-niemi@turkusciencepark.com.