30.3. 2012 BioTurku®

Turku Science Parkin ensimmäinen materiaali- ja nanoseminaari keräsi runsaasti osanottajia

MaterialsSeminar_yleiso475px_30032012 (materialsseminar_yleiso475px_30032012_3qe6.jpg)

Seminaari herätti runsaan kiinnostuksen ja Mauno Koivisto -keskuksen auditoriossa pidetty tilaisuus keräsi sata osallistujaa.

Turussa on jo pitkään ollut eurooppalaisittain huipputasoa edustavaa kemian ja materiaalitekniikan tutkimusta. Vuonna 2011 materiaalitekniikasta tuli myös Turku Science Park Oy:n uusi painopisteala. Alan systemaattinen kehitystyö on nyt päässyt vauhtiin ja tavoitteena on synnyttää, kasvattaa ja kansainvälistää alan liiketoimintaa niin yritysten kuin yliopistojen palveluyksiköiden toimesta. Turku Science Park Oy:ssä alan kehitystyö tapahtuu lähinnä nanotekniikan osaamisklusteriohjelman avulla.

Vastikään valmistui Turku Science Park Oy:n toteuttama englanninkielinen katsaus Turun materiaali- ja nanotekniikan osaamiseen. Se sisältää 23 akateemisen ryhmän tutkimus- ja palvelutoiminnan kuvaukset, joiden avulla mahdollisille yrityskumppaneille avautuu helppo tapa löytää sopivia osaajia. Toinen konkreettinen tulos viime vuonna alkaneesta työstä on nyt maaliskuun lopussa pidetty ensimmäinen Materials Science and Technology -seminaari.

Tärkeä syy seminaarin järjestämiselle oli alan tutkijoiden ja yritysten keskuudessa ilmennyt suuri kiinnostus yhteisen foorumin järjestämiseksi. Lopulta seminaarin osanottajamäärä jopa ylitti odotukset.

- Seminaari ja sen yhteydessä toteutettu tieteellistä tutkimusta esittelevien postereiden näyttely onnistui yhdistämään yritykset ja akateemisen tutkimuksen. Kun jo ensimmäisellä kerralla seminaari houkutteli Mauno Koivisto -keskuksen auditorioon sata osallistujaa, joiden joukossa paljon yrityksiä, voimme luottavaisesti lähteä rakentamaan tästä vuosittaista tapahtumaa, iloitsi johtaja Tero Piispanen Turku Science Park Oy:stä.

MaterialsSeminar_Tero475px_30032012 (materialsseminar_tero475px_30032012_kswq.jpg)

Tero Piispanen esitteli seminaarin alkajaisiksi myös tuoretta tutkimusta, jonka mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana niiden kotimaisten yritysten lukumäärä, jotka soveltavat nanoteknologiaa tuotteissaan tai prosesseissaan, on noin kolminkertaistunut vuoden 2008 lopun 65:sta yrityksestä kuluvan vuoden alun 210:een.

Tilaisuuden ohjelman keskeistä antia olivat tutkijoiden ja teollisuuden lyhyet puheenvuorot. Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden ohella esiin nousivat alan yrityksistä Fiskars, Metso Paper, Ido Bathroom ja Scannano.

Tulevaisuudessa tavoitteena on Piispasen mukaan rakentaa tapahtumasta vähitellen kansainvälisempi ja siten vahvistaa viestiä Turusta yhtenä Euroopan materiaalitekniikan osaamisen keskuksista.

- Turku Sciece Park Oy pyrkii edesauttamaan teknologian siirtoa yliopistoista yrityksiin, mutta myös tukemaan yliopistoissa tehtyjen keksintöjen kehittämistä, tuotteistamista ja markkinointia. Sitä varten lupaamme järjestää liiketoiminnan kehittämisen sparrausta sekä apua rahoituksen hakemiseen ja kansainvälisten kontaktien saamiseen.

MaterialsSeminar_Linda_30032012 (materialsseminar_linda_30032012_gqjf.jpg)

Seminaarin järjestelyistä kantoivat päävastuun Turku Science Park Oy:n Liisa Laurikko ja myös iltapäivän puheenjohtajana toiminut Linda Fröberg-Niemi.