28.2. 2012 BioTurku®

Biotie Therapiesin tilinpäätös 2011 valmistui

Biotien Therapies Oyj:n tilinpäätöstiedotteen mukaan yhtiön liiketoiminnan keskeiset ajurit vahvistuivat vuonna 2011: Tuotekehityssalkku laajeni Synosia Therapeutics -yhtiön hankinnalla, partneroidut hankkeet etenivät kohti markkinoita, Biotien johtoryhmää vahvistettiin ja rahoitusasemaa kohennettiin osakeannilla.

Biotien liiketappio oli viime vuonna runsaat 31 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin tappiota kertyi reilut 8 miljoonaa. Vuoden 2011 tilinpäätös ei ole suoraan vertailukelpoinen vuoden 2010 vastaavan ajanjakson tilinpäätöksen kanssa johtuen Synosia Therapeuticsin hankinnasta sekä sen myötä hankittujen uusien tytäryhtiöiden konsolidoinnista konsernitilinpäätökseen hankinta-ajankohdasta 1.2.2011 lähtien.
Biotie hankki helmikuussa omistukseensa lääkekehitykseen erikoistuneen Synosia Therapeuticsin, jonka päätoiminnot ovat Yhdysvalloissa. Yhtiön tuotekehityssalkku laajeni uusilla kliinisen kehitysvaiheen keskushermostolääkehankkeilla. Tuotekehityshankkeet etenivät aikataulussaan yhtiöiden integraatioprosessin aikana.

Vuoden 2011 tapahtumia

Biotie sai viime vuonna valmiiksi alkoholin himon vähentämiseen tähtäävän nalmefeenin eli Selincron faasi 3 kliinisen kehitysohjelman. Biotien yhteistyökumppani Lundbeck jätti Selincroa koskevan myyntilupahakemuksen Euroopan Lääkevirastolle ja hakemus hyväksyttiin käsiteltäväksi joulukuussa 2011. Myyntilupaa haetaan ns. keskitetyllä menettelyllä samanaikaisesti kaikkiin EU-maihin.

Huhtikuussa Biotie käynnisti SYN115-tuotekandidaatillaan faasi 2b -tutkimuksen Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla sekä käynnisti heinäkuussa SYN120:llä faasin 1 kliinisen tutkimuksen, jossa tutkitaan SYN120:n pitoisuuksia aivoissa positroniemissiotomografia (PET) -kuvantamisella. SYN120 on potentiaalinen hoitomuoto kognitiivisten häiriöiden kuten Alzheimerin taudin ja skitsofrenian hoitoon.

Biotie raportoi toukokuussa päätuloksia Biotien HPPD-estäjä SYN118:lla tehdystä alustavasta faasi 2a -tutkimuksesta Parkinsonin taudissa. Tutkimuksen päätulosten mukaan SYN118 ei paranna Parkinsonin taudin motorisia oireita lumelääkkeeseen verrattuna ja marraskuussa yhtiö kirjasi alas SYN118 tasearvon ja kumppani UCB vahvisti, ettei se käytä optiotaan lisensoida tuote.

Maaliskuussa Biotie vahvisti taloudellista asemaansa institutionaalisille ja strategisille sijoittajille suunnatulla 27 miljoonan euron osakeannilla.

Syyskuussa Biotie ja Newron Pharmaceuticals S.p.A. allekirjoittivat sulautumissuunnitelman sekä yhdistymissopimuksen. Lokakuussa Biotie kuitenkin tiedotti, että Merck Serono tulee huhtikuussa 2012 palauttamaan Newronille täydet maailmanlaajuiset oikeudet safinamidiin, Newronin kärkituotteeseen, joka on Faasi 3 kliinisessä kehitysvaiheessa Parkinsonin taudin hoitoon. Tämän safinamidiin liittyvän muutoksen johdosta Biotie ilmoitti Newronille käyttävänsä oikeuttaan purkaa sulautumissuunnitelma ja yhdistymissopimus ilman jatkovelvoitteita Biotien osalta. Tämän seurauksena Biotie sai Newronilta 1,5 miljoonan euron suuruisen seuraamusmaksun.

Joulukussa Biotie Therapies allekirjoitti tutkimus- ja yhteistyösopimuksen Yhdysvaltain terveysviraston huumeriippuvuuksien tutkimuskeskus NIDAn kanssa. Sopimuksen mukaan NIDA ja Biotie tulevat tutkimaan Biotien nepikastaatin (SYN117) turvallisuutta ja tehoa kokaiiniriippuvuuden hoidossa. NIDA rahoittaa tutkimuksen kokonaisuudessaan.

Toimitusjohtaja Timo Veromaa on tyytyväinen Biotien viime vuoteen ja odottaa mielenkiinnolla lähitulevaisuudessa valmistuvien tutkimusten tuloksia.

- Vuosi 2011 oli hieno vuosi Biotielle. Kumppanimme Lundbeck jätti alkoholiriippuvuuden hoitoon kehitetyn Selincron myyntilupahakemuksen EU-alueella ja Synosia-yrityskaupan myötä tuotekehityssalkkumme ja osaamisemme keskushermostolääkkeissä vahvistui merkittävästi. Seuraavat 12-18 kuukautta tulevat olemaan mielenkiintoisia, kun odotamme tuloksia käynnissä olevista tutkimuksistamme ja ennen kaikkea Selincron lanseeraamista markkinoille. Vaikeasta makroekonomisesta tilanteesta huolimatta Biotie on vahvassa asemassa ja katsomme luottavasti tulevaisuuteen, Timo Veromaa sanoo yhtiön tiedotteessa.