10.1. 2012 BioTurku®

HyTestin liikevaihto nousi yli 10 miljoonan euron

HyTest on yksi maailman johtavista diagnostiikkateollisuuden raaka-aineiden toimittajista. HyTest myy tuotteitaan yli 40 eri maahan kaikille kuudelle mantereelle. Vuonna 2011 HyTestin liikevaihto oli edelleen vahvassa kasvussa ja liiketaloudelliset tavoitteet ylittyivät epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta.

HyTestin liikevaihto lokakuun lopussa päättyneeltä tilikaudelta oli 10,2 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 12 prosenttia. Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa. HyTestin kannattavuus on täten jopa parantunut ja liikevoittoprosentti oli ennätyksellinen 36,7. Erinomaisen kannattavuutensa ansiosta HyTestin on ollut mahdollista toteuttaa kaikki investointinsa sekä laajentaa toimintaansa tulorahoituksensa turvin.

Menestyksekkään tilikauden on mahdollistanut HyTestin erittäin vahva markkina-asema erilaisten sydämen toiminnan diagnostiikkaan käytettävien immunoreagenssien globaalina toimittajana. Myös vahva panostus Kiinan markkinoihin on edesauttanut myynnin kasvussa. HyTest avasi tilikauden aikana oman toimistonsa Shanghaissa palvellakseen Kiinan voimakkaasti kasvavaa asiakaskuntaansa nopeammin ja tehokkaammin.

Kuluneen tilikauden aikana yhtiö pystyi erinomaisen taloudellisen asemansa ansiosta investoimaan voimakkaasti myös T&K-toimintaan ja siten vahvistamaan IP-portfoliotaan. Tämän johdosta mahdollisuudet tulevaisuudessa laajentaa ansaintamallia pelkistä myyntituloista myös lisenssi- ja rojatltituloihin lisääntyvät huomattavsti.

Viennin osuus myynnistä oli 95 prosenttia. Suurin yksittäinen markkina-alue on edelleen Yhdysvallat 42 prosentin osuudella myynnistä, mutta sen suhteellinen osuus putosi aikaisempien vuosien tasosta erityisesti Saksan (10 %) ja Kiinan (9 %) kasvattaessa osuuksiaan voimakkaasti. Muita tärkeitä markkina-alueita ovat EU-maat (Iso-Britannia 9 % ja Ranska 6 %) sekä Aasia (Japani 6 % ja Korea 4 %). Viennin aluekohtaista kehitystä voidaankin pitää yhtiön kannalta erittäin positiivisena, kun Yhdysvaltojen markkinoiden aiemmin hyvinkin dominoiva asema on hieman tasoittunut suhteessa EU-alueeseen ja Aasiaan.

HyTest valmistaa monoklonaalisia vasta-aineita sekä antigeenejä diagnostiikka-teollisuuden raaka-aineiksi, pääasiassa erilaisten laboratoriotestien avainkomponenteiksi. Yritys on saavuttanut kansainvälisen markkinajohtajan aseman tiettyjen immunologisten reagenssien, mm. sydänmerkkiaineiden sekä influenssavasta-aineiden valmistajana. HyTestin ensisijaisia asiakkaita ovat diagnostiikka-alan yritykset ja kansainväliset tutkimusryhmät.