9.1. 2012 BioTurku®

BCB Medical yhtenäistämässä tekonivelpotilaiden seurantaa Pohjois-Suomessa

Lonkan ja polven tekonivelkirurgian Hyvä hoito -suositusten tärkeimpänä tavoitteena on potilaan hoidon laadun kehittäminen. Ortopedian ja traumatologian dosentti, OYS:n osaston ylilääkäri sekä vt. ortopedian professori Juhana Leppilahden mukaan suositusten mukainen seuranta on hyvin potilaslähtöinen.

- Tavoitteena on, että tekonivelleikkausten tarve ja proteesien irtoamiset havaittaisiin aikaisessa vaiheessa, jolloin korjaustoimenpiteet ovat pienempiä ja hoitotulokset tehokkaampia. Kustannustehokkuutta lisätään mm. karsimalla turhia kontrollikäyntejä. ImplantDB varmistaa, että kaikki potilaat saadaan seurannan piiriin. Toiminnan yhtenäistämisen myötä hoitotuloksia voidaan seurata ortopedi- ja sairaalakohtaisesti sekä laajemmin koko erityisvastuualueella.

OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien aiemmin itsenäiset ImplantDB-sovellukset yhdistetään verkostoksi. Yhtenäistäminen aloitettiin OYS:sta ja Oulaskankaan sairaalasta, mutta se laajenee koko ERVA-alueelle.

- ImplantDB-sovellusten integraation jälkeen potilaiden seurantakäytännöt kaikkien järjestelmää käyttävien verkostosairaaloiden välillä ovat kotikunnasta riippumatta yhtenäisiä. Hyötyjä ovat koko OYS:n ERVA-alueen sairaanhoitopiirin sisäisten leikkausten seurannan läpinäkyvyys, ostopalveluna tehtyjen leikkausten laadunseuranta ja raportointi sekä leikattujen potilaiden tasalaatuinen seuranta. Ostopalveluna leikatut potilaat tai muualle muuttaneet eivät tipu seurannasta, kertoo BCB Medicalin myyntijohtaja Ari Makkonen.

Myös hajautettua seurantaa on uudistettu. Ensimmäisen kontrollin jälkeen vuosikontrollit siirtyvät terveyskeskuksiin. Tekonivelleikkauksen tehnyt sairaala koordinoi hajautetun seurannan ja kouluttaa siihen terveyskeskusfysioterapeutit. Terveyskeskuksissa suoritettavan seurannan kokonaisprosessia on parannettu helppokäyttöisellä työkalulla, joka sisältää mm. listauksen seurantaan kutsuttavista potilaista sekä potilaskortin.

Turkulainen BCB Medical on terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittaja. Järjestelmät on kehitetty hoitopolkujen toiminnanohjaukseen ja ne ovat apuna lääkärien sekä hoitohenkilökunnan jokapäiväisessä työssä potilaiden parhaaksi. BCB toimii tiedonhallinnan maailmassa oppaana ja tuo hoitopolkujen tueksi vahvan kolmikon: tehokkuuden, hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurannan sekä tiedon vertailtavuuden.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on pohjoisin viidestä Suomen yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä. Sairaanhoitopiirin alueella asuu n. 398 000 ja Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella n. 736 000 henkilöä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskankaan sairaala ja Visalan sairaala. OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun maakunta. OYS antaa keskussairaalatasoista hoitoa oman piirin väestölle ja erityistason hoitoa koko erityisvastuualueelle.