13.12. 2011 BioTurku®

Yhdysvaltain terveysvirasto tutkii Biotien nepikastaattia kokaiiniriippuvuuden hoidossa

Biotie Therapies on allekirjoittanut tutkimus- ja yhteistyösopimuksen Yhdysvaltain terveysviraston huumeriippuvuuksien tutkimuskeskuksen (National Institute on Drug Abuse; NIDA) kanssa.

Sopimuksen mukaan NIDA ja Biotie tulevat tutkimaan Biotien nepikastaatin (SYN117) turvallisuutta ja tehoa kokaiiniriippuvuuden hoidossa. NIDA rahoittaa tämän satunnaistetun, kaksoissokkoutetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen, joka tehdään 180:lla hoidon tarpeensa tunnistavalla kokaiiniriippuvaisella potilaalla. Lääkehoidon kesto tutkimuksessa on 11 viikkoa, ja Biotie toimittaa tutkimukseen tarvittavan nepikastaattivalmisteen. Tutkimus tehdään noin 12 yhdysvaltalaisessa huumeriippuvuuksien hoitoon erikoistuneessa yksikössä.

- Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä NIDA:n ja maailman johtavien kokaiiniriippuvuuden tutkijoiden kanssa, sanoo Biotien toimitusjohtaja Timo Veromaa.

- Kokaiiniriippuvuuden hoitoon ei ole hyväksytty yhtään lääkettä, vaikka sairaus aiheuttaa merkittävää kärsimystä ja kuormitusta niin potilaille itselleen, heidän perheilleen kuin koko yhteiskunnalle

Biotie ja NIDA ovat aiemmin tehneet yhteistyötä, jossa on selvitetty nepikastaatin ja eri huumeiden yhteisvaikutuksia kokeellisissa malleissa. Biotie säilyttää kaikki oikeutensa nepikastaattiin ja on oikeutettu käyttämään NIDA:n tekemistä tutkimuksista saatuja tietoja ja tuloksia tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävissä myyntilupahakemuksissa.

Tutkimuksen odotetaan käynnistyvän vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja kestävän noin kaksi vuotta. Käynnissä on jo entuudestaan toinen, Yhdysvaltain puolustusministeriön rahoittama ja tekemä tutkimus nepikastaatin käytöstä traumaperäisessä stressihäiriössä. Sen odotetaan valmistuvan vuoden 2012 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.