28.10. 2011 BioTurku®

Biotie purkaa Newronin hankintaa koskevan sopimuksen

Biotien oli määrä hankkia Newron Euroopan Unionin rajat ylittävällä sulautumisella.

Biotie tiedotti 21.10.2011, että Merck Serono tulee huhtikuussa 2012 palauttamaan Newronille täydet maailmanlaajuiset oikeudet safinamidiin, joka on Newronin kärkituote. Safinamidi on faasi 3:n kliinisessä kehitysvaiheessa oleva Parkinsonin taudin hoitoon valmisteilla oleva lääke. Sulautumissuunnitelman ja yhdistymissopimuksen ehtojen mukaan safinamidiin liittyvien oikeuksien palauttaminen on merkittävä haitallinen vaikutus, jonka johdosta Biotiellä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, purkaa Sulautumissuunnitelma ja yhdistymissopimus.

Tämän safinamidiin liittyvän muutoksen johdosta Biotien hallitus on ilmoittanut Newronille käyttävänsä oikeuttaan purkaa Sulautumissuunnitelma ja yhdistymissopimus ilman jatkovelvoitteita Biotien osalta. Tämän seurauksena Biotie on oikeutettu saamaan Newronilta 1,500,000 euron suuruinen seuraamusmaksu.