5.8. 2011 BioTurku®

Biotien alkuvuosi odotusten mukainen

Alkuoden aikana Biotie on edennyt useissa hankkeissaan. Yhdysvaltoihin päätoimintonsa keskittäneen Synosia Therapeuticsin hankinta, nalmefeenin Faasin 3 tutkimuksien valmistuminen alkoholiriippuvaisilla potilailla, menestyksellinen, 27 miljoonan euron osakeanti ja tuotekehityssalkun priorisoinnit olivat huomattavia kehitysaskeleita vuoden 2011 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana.

- Tuotekehityssalkkumme on kokonaisuutena edennyt merkittävästi vuoden alusta: nalmefeenin Faasin 3 tutkimukset on saatu päätökseen ja tuote etenee kohti markkinoita ja käynnistimme laajan Faasin 2b tutkimuksen SYN115:llä Parkinsonin taudissa. Tuotekehityssalkkumme kokonaisvaltaisessa arvioinnissa olemme nyt priorisoineet niitä hankkeita, joilla uskomme olevan paras arvonluontipotentiaali. Uusien tutkimustulosten myötä VAP-1 vasta-aineelle on avautunut uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia tietyissä rajatuissa käyttöaiheissa. Olemme iloisia näistä mahdollisuuksista ja uskomme, että näiden priorisointipäätösten myötä Biotie on hyvissä asemissa luomaan arvonnousua osakkeenomistajilleen, sanoo toimitusjohtaja Timo Veromaa yhtiön tulostiedotteessa.

Katsauskauden tammi - kesäkuu 2011 tilinpäätös ei ole suoraan vuoden 2010 vastaavan ajanjakson tilinpäätöksen kanssa johtuen Synosia Therapeuticsin hankinnasta sekä sen myötä hankittujen uusien tytäryhtiöiden konsolidoinnista konsernitilinpäätökseen helmikuun 2011 alusta lähtien. Alkuvuoden liikevaihto oli 946 000 euroa ja tilikauden tappio 12,3 miljoonaa euroa. Yhtiön oma pääoma on vahvistunut vuoden takaiseen verrattuna ja oli kesäkuun lopussa 86 miljoonaa euroa omavaraisuusasteen ollessa 63,5 prosenttia.

Näkymät vuodelle 2011

Biotien omat arviot tärkeimpien kehityshankkeiden näkymistä kuluvana vuonna:

Nalmefeeni: pienimolekyylinen opiaattireseptorisalpaaja alkoholiriippuvuuteen, partneroitu H. Lundbeck A/S:n (Lundbeck) kanssa. Faasin 3 tutkimukset on saatu päätökseen ja myyntilupahakemuksen jättämistä odotetaan EU:n alueella vuoden 2011 lopussa ja tuotteen mahdollista tuloa markkinoille vuonna 2012. Lundbeckin odotetaan esittävän tutkimuksista yksityiskohtaisempia teho- ja turvallisuustuloksia lääketieteellisissä konferensseissa seuraavien 12 kuukauden aikana.

SYN115 (tozadenantti): Pienimolekyylinen adenosiini A2a reseptorisalpaaja Parkinsonin tautiin, partneroitu UCB:n kanssa. Biotie sponsoroima Faasi 2b tutkimus käynnissä, tuloksia odotetaan H1 2013.

SYN118 (nitisinoni): Pienimolekyylinen 4-hydroksifenyylipyruvaattidioksygenaasi (HPPD) -salpaaja. Biotie harkitsee SYN118:n kehitysmahdollisuuksia yhdessä kumppaninsa UCB Pharman kanssa ja tulee ilmoittamaan mahdollisista suunnitelmista myöhemmin tänä vuonna.

SYN120: Pienimolekyylinen 5HT6-reseptorisalpaaja Alzheimerin tautiin ja skitsofreniaan liittyvien kognitiivisten häiriöiden hoitoon. Faasi 1 PET (positroniemissiotomografia) kuvantamistutkimus käynnissä, tuloksia odotetaan H1 2012. Tutkimuksen tarkoituksena on määrittää jatkossa tehtäviin Faasin 2 tutkimuksiin soveltuva annos. Rochella on optio-oikeus lisensoida yhdiste Biotieltä.

SYN117 (nepikastaatti): Pienimolekyylinen dopamiini-beetahydroksylaasin (dopamiiniaineenvaihduntaan liittyvä entsyymi) estäjä, joka on Faasin 2 tutkimuksissa posttraumaattisen stressihäiriön hoidossa Yhdysvaltain puolustusministeriön rahoittamana. Tutkimuksen tuloksia odotetaan 2013. Vankka tieteellinen perusta tuottteen kehittämiseksi kokaiiniriippuvuuden hoitoon, lisärahoituskeskustelut käynnissä Yhdysvaltain tiettyjen hallintoviranomaisten kanssa.

BTT-1023 (VAP-1 vasta-aine): Kokonaan ihmisperäinen vasta-aine VAP-1 kohtaan. Suuremman skaalan tuotantoprosessin optimointi käynnissä ja yhtiö suunnittelee aloittavansa kliinisiä tutkimuksia valituissa käyttöaiheissa H2 2012. Biotie tulee jatkamaan keskusteluja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa Seikagakun territorion ulkopuolisten oikeuksien osalta suuriin markkinoihin tähtääviin käyttöaiheisiin liittyen.

Ronomilasti: Mahdollisesti terapialuokkansa paras fosfodiesteraasi 4 (PDE4) -entsyymin estäjä keuhkoahtaumatautiin, Faasin 1 tutkimukset päättyneet. Biotie hakee kumppania optimaalisen kehitysohjelman läpiviemiseksi eikä tule tekemään lisäinvestointeja ronomilastin kliiniisiin tutkimuksiin ilman kumppania.

 

Biotie Therapies Oyj lyhyesti

Biotie on lääkekehitysyhtiö, joka on keskittynyt kehittämään lääkkeitä rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin (Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja muut kognitiiviset häiriöt, sekä alkoholi- ja huumeriippuvuus) ja tulehdussairauksiin. Biotiellä on useita pienimolekyylisiä ja biologisia lääkekandidaatteja kliinisen kehityksen eri vaiheissa. Yhtiön tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei vielä ole tehokasta hoitoa ja joissa on suuri markkinapotentiaali.

Monet ohjelmista on partneroitu merkittävien kansainvälisten lääkeyritysten kanssa, ja Biotiellä on lisäksi strateginen kumppanuussuhde UCB Pharma S.A.:n kanssa. Biotien pisimmälle edennyt tuote on alkoholiriippuvuuteen tarkoitettu nalmefeeni, jonka Faasi 3 kehitysohjelman yhtiön lisensointipartneri H. Lundbeck A/S on saanut valmiiksi.

Konsernin emoyhtiö on Biotie Therapies Oyj, jonka kotipaikka on Turku. Yhtiöllä on kaksi tytäryhtiötä Biotie Therapies GmbH, Radebeulissa, Saksassa sekä Biotie Therapies International Oy Suomessa, joilla ei ole liiketoimintaa.

Synosia Therapeuticsin hankinnan seurauksena yhtiöllä on lisäksi tytäryhtiönä holdingyhtiö Biotie Therapies Holding AG, Baselissa, Sveitsissä, jolla puolestaan on kaksi operatiivista tytäryhtiötä, Biotie Therapies AG, Baselissa, Sveitsissä sekä Biotie Therapies, Inc. South San Franciscossa, Yhdysvaltojen Kaliforniassa. Biotien henkilöstömäärä oli tammi- kesäkuussa keskimäärin 41.