25.7. 2011 BioTurku®

Biotien SYN120:n Faasi 1 käynnistynyt

Biotie on käynnistänyt SYN120:llä Faasin 1 kliinisen tutkimuksen, jossa tutkitaan SYN120:n pitoisuuksia aivoissa positroniemissiotomografia (PET) -kuvantamisella. Yhtiö kehittää tuotetta kognitiivisten häiriöiden, kuten Alzheimerin taudin ja skitsofrenian hoitoon.
Tri Dean Wong Johns Hopkins yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa USA:ssa johtaa tätä terveillä tutkimushenkilöillä tehtävää tutkimusta, jossa määritetään eri SYN120 annosten sitoutumista 5-HT6 kohdereseptoriinsa aivoissa. Tutkimuksen tarkoituksena on määrittää jatkossa tehtäviin Faasin 2 tutkimuksiin soveltuva annos.
- Tämä on tärkeä askel SYN120:n kehitysohjelmassamme. Uskomme SYN120:n olevan mahdollisesti paras 5-HT6 salpaajien terapialuokassa ja että sillä on merkittävä potentiaali auttaa Alzheimerin taudista ja muista kognitiivisista häiriöistä kärsiviä potilaita, kommentoi Biotien lääketieteellinen johtaja Stephen Bandak.
- Olemme erityisen tyytyväisiä voidessame tehdä yhteistyötä USA:n tämän tyyppisissä tutkimuksissa johtavan PET-keskuksen kanssa.
Tutkimuksen tulosten odotetaan valmistuvan vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla.

SYN120 on suun kautta otettava tehokas ja selektiivinen serotoniinin 5HT6 reseptorin salpaaja, jonka vaikutus kohdentuu aivojen kognitiivisista toiminnoista vastaaviin alueisiin. SYN120:n on osoitettu parantavan kognitiivisia toimintoja useissa kokeellisissa eläinmalleissa.
Yhdiste on kehitetty Rochella ja Biotie kehittää sitä lisenssisopimuksen pohjalta. SYN120:llä on tehty Faasin 1 kerta- ja moniannostutkimukset ja Rochella on optio lisensoida 5HT6 ohjelma takaisin nyt käynnistyneen kuvantamistutkimuksen päättymisen jälkeen.