13.5. 2011 BioTurku®

Biotieltä ensimmäisen kvartaalin tulostiedote

Ensimmäisen neljänneksen tilinpäätös ei ole suoraan vertailukelpoinen vuoden 2010 vastaavan ajanjakson tilinpäätöksen kanssa johtuen Synosia Therapeuticsin hankinnasta sekä sen myötä hankittujen uusien tytäryhtiöiden konsolidoinnista konsernitilinpäätökseen hankinta-ajankohdasta 1.2.2011 lähtien.

Biotie Therapies Oyj:ssä ensimmäisellä vuosineljänneksellä tapahtuneet muutokset ovat muokanneet yhtiön toiminnan luonnetta ja sen taloudellista asemaa. Tärkeimpänä tapahtumana helmikuussa 2011 Biotie hankki lääkekehitykseen erikoistuneen Synosia Therapeuticsin, jonka päätoiminnot ovat keskittyneet Yhdysvaltoihin ja jolla on UCB Pharman kanssa strateginen kumppanuus.

Tammikuussa Biotie sai lisensointikumppaniltaan H. Lundbeck A/S:lta positiivisia vaiheen 3 tutkimustuloksia alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetusta kärkituotteestaan nalmefeenista. Maaliskuussa Biotie toteutti 27 miljoonan euron suunnatun osakeannin institutionaalisille ja strategisille sijoittajille, vahvistaen taloudellista asemaansa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 40 henkilöä ja sillä on toiminnot Suomessa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Yhtiö keskittyy yksinomaan lupaavan tuoteportfolionsa kliinisen kehitysvaiheen lääkeaihioiden kehittämiseen.

Toimitusjohtaja Timo Veromaa arvioi tulostiedotteessa vuoden alkua seuraavasti:

- Ensimmäinen vuosineljänneksemme on ollut hyvin menestyksekäs, tärkeimpinä tapahtumina Lundbeckin saamat positiiviset tulokset nalmefeenin vaiheen 3 tutkimuksista, yhdistyminen Synosian kanssa sekä suunnattu osakeanti. Olemme edistyneet ripeästi konsernin toimintojen integraatiossa ja jatkaneet yhdeksään kliinisen vaiheen lääkeaihioon laajentuneen tuoteportfoliomme kehittämistä. Tulevien kuukausien aikana odotamme saavamme Lundbeckilta tärkeitä tutkimustuloksia nalmefeenista alkoholiriippuvuuden hoidossa sekä Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetusta tuotteestamme SYN118, johon UCB Pharmalla on lisensointioptio. Tämä on Biotielle mielenkiintoista aikaa, ja uskomme, että laajan tuoteportfolion, vahvan taseen ja kokeneen johtoryhmän avulla Biotiellä on hyvät valmiudet kestävään kasvuun sekä lisäarvon tuottamiseen osakkeenomistajille.

Biotien 6.5.2011 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa kaikki nykyisen hallituksen jäsenet, Bradley J. Bolzon, William M. Burns, Peter Fellner, Merja Karhapää, Bernd Kastler, Ismail Kola, Guido Magni, Andrew J. Schwab, Piet Serrure ja James S. Shannon valittiin uudelleen. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Peter Fellner ja varapuheenjohtajaksi Bradley J. Bolzon.