7.6. 2012 Ict

Vaadin Oy:lle EDE-päivän Syntyjään Kansainvälinen -palkinto

Vaadin Oy on Vaadin Framework-Internet-sovelluksien kehittämiseen erikoistunut yritys. Yritys tarjoaa sovelluksia ja komponentteja ohjelmistokehittäjien käyttöön ja auttaa heitä kehittämään omia sovelluksia käyttämällä Vaadin Oy:n komponentteja. Vuonna 2000 perustetun yrityksen toimintakenttä on ollut alusta asti kansainvälinen, koska tekniikka ei tunne maarajoja. Tänä päivänä yrityksen teknologiaa käyttää yli 10 000 ammattilaista ympäri maailmaa.

Vaikka Vaadinin toimintakenttä on globaali, tuotekehitys ja henkilöstö ovat vahvasti keskittyneet Turkuun. Tämä tukee henkilöstön vuorovaikutusta josta syntyy hyviä ideoita ja lisää yhteisöllisyyttä.

EDE-päivässä jaettiin myös kaksi muuta tunnustusta. Kasvua EDEssä - Growth in Sight -palkinto myönnettiin Oy FCR Finland Ltd:lle, joka on vuonna 2009 perustettu matkustaja- ja risteilyalusten miehistö- ja julkistilojen korjausrakentamiseen erikoistunut yritys. Erityispalkinnon EDE-päivässä vastaanotti merenkulkuneuvos Hans Langh. Hänet palkittiin ansiokkaasta yrittäjäurastaan ja aktiivisesta toiminnastaan yrittäjäyhteisön hyväksi.