6.6. 2012 Ict

Kauppakamarien ICT-barometri 2012: ICT-alalla uskoa tulevaisuuteen

ICT-alan näkymät ovat kehittyneet viimeisen vuoden aikana joka toisessa yrityksessä odotetusti ja viidenneksellä odotettua paremmin. Kauppakamareiden ICT-barometriin vastanneista108 yritysjohtajasta vain 11 odottaa toimialan suhdanteiden heikkenevän yrityksensä näkökulmasta, kun 39 prosenttia odottaa suhdanteiden paranevan ja 51 prosenttia näkee niiden pysyvän ennallaan.

ICT-alan yritysten kannattavuus kehittyi viimeisten 12 kuukauden aikana pienen enemmistön mielestä odotetusti, mutta neljännes yrityksistä koki kannattavuuden kehityksen odotuksia heikommaksi. Odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat myönteiset, sillä 55 prosenttia näkee sen paranevan ja vain seitsemän yritysjohtajaa odottaa kannattavuuden heikentyvän. Varsinais-Suomessa tulokset ovat samansuuntaiset kuin muualla maassa.

Henkilöstön määrä on pienentynyt vajaassa viidenneksessä vastaajayrityksistä viimeisen vuoden aikana, mutta kasvanut miltei joka toisessa. Melkein puolet vastaajista arvioi, että henkilöstön määrä kasvaa ja vain seitsemän prosenttia ilmoittaa työntekijämäärän pienenevän. Varsinais-Suomessa tilanne on päinvastainen. Yli kolmannes vastaajista ilmoittaa henkilöstömääränsä pienentyneen viimeisen vuoden aikana. Varsinais-Suomessa henkilöstömäärän kehittymiseen suhtaudutaan kriittisemmin, mutta sen odotetaan pysyvän ennallaan.

Ammattitaitoista työvoimaa odotetusti

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on kahden kolmanneksen mukaan pysynyt odotetulla tasolla. Jatkossa ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuuden uskoo vaikeutuvan 18 prosenttia vastaajista. Kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että ammattitaitoisen työvoiman saatavuus pysyy ennallaan.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus arvioitiin viime vuoden kyselyä paremmaksi. Tänä keväänä jopa 88 prosenttia yritysjohtajista on ollut saatavuuteen tyytyväisiä. Edelleen 77 prosenttia arvioi 2011 ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden paranevan tai pysyvän ennallaan, kun tänä vuonna 88 prosenttia arvioi tilanteen paranevan tai ainakin säilyvän samanlaisena.

- Avointen vastausten perusteella Turun kauppakamarialueella on viime aikoina ollut kokenutta väkeä saatavilla Salon seudun elektroniikkateollisuuden muutosten vuoksi, kertoo Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja Heikki Pylkkänen.

-Toisaalta osaavia nuoria on ollut yllättävän vähän liikkeellä. Työkokemus on pidempää kuin aikaisemmin.

Suurin osa (70 %) kyselyyn vastanneista on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Peräti 10 vastannutta edustaa yli 500 työntekijän yrityksiä tai konserneja. Vastaajista suurin osa edustaa ohjelmisto- ja IT-konsultointialojen sekä niihin liittyvien toimintojen sektoria. Kyselyyn vastanneiden 108 henkilön joukossa on mukana myös televiestintää, tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistusta edustavia yritysjohtajia.

Kauppakamarien ICT-barometri tehtiin internet-kyselynä 9.-30.5.2012. Barometrin toteuttivat Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Oulun, Rauman, Tampereen ja Turun kauppakamarit. Kyselyyn vastasi yhteensä 108 ICT-toimialan yritysjohtajaa. Alueellisten kauppakamarien ICT-barometri on Suomen kattavin koko toimialaa käsittelevä vuosittainen barometri, jota on tehty vuodesta 2002.