23.4. 2012 Ict

TUCS uudisti ohjelmansa ja nostaa BioHealthin yhdeksi painopisteeksi

TUCS on Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhdessä 1990-luvun puolivälissä perustama tietojenkäsittelytieteiden tutkimusorganisaatio. Sen kautta yliopistot ovat tehneet yhteistyötä sekä perusopinnoissa että tutkimuksessa. Nyt koko organisaatio on mietitty uusiksi.

- Toimintaympäristössä, esimerkiksi yliopistokentässä ja jatkokoulutus- ja rahoituskuvioissa tapahtuneet muutokset vaativat uudenlaista organisoitumista. Tavoitteenamme on saavuttaa entistä paremmin synergiaetuja, identifioida vahvuusalueita ja löytää niihin resursseja, sanoo TUCS:n johtaja Johan Lilius.

Valmistelun tuloksena syntyi neljä tutkimusohjelmaa: tietojärjestelmätieteet (TISRA), tietojenkäsittelyteoria (Com3), IT infrastruktuurit (RITES) ja BioHealth. Lilius ja varajohtaja Ion Petre odottavat uudistuksen myötä TUCS:n tunnettuuden kasvavan myös yritysmaailmassa. Sen eteen halutaan aktiivisesti myös toimia.

- Tähän asti kommunikointimme tutkijayhteisöihin päin on ollut aktiivista ja olemme myös kansainvälisesti tunnettuja. Nyt haluamme lisätä yhteydenpitoa ympäröivään yhteiskuntaan ja yrityksiin päin. Tavoitteenamme on löytää uusia rajapintoja ja olla proaktiivinen, kehityshankkeissa vahva partneri.

Neljästä uudesta ohjelmasta kaikille on asetettu tavoitteita ja odotuksia. Suuria tulevaisuuden mahdollisuuksia on ladattu BioHealthiin. Biotieteissä ja tietojenkäsittelytieteissä Turulla on vahvaa osaamista, joiden yhdistämiseen BioHealth haluaa nyt käydä yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointi ja siihen liittyvät teknologiat kuten sairaaloiden tietojärjestelmät, omahoito ja etälääketiede ovat hyviä esimerkkejä aihealueista, joissa turkulaiselle bioalalle on tarjolla kasvumahdollisuuksia. Turun seutu voi niissä onnistuessaan vahvistaa asemaansa alan osaamiskeskittymä.

- Nokian tilanteen ja merkityksen muuttuessa on ICT-sektorilla kumppaneita haettava uusilta aloilta. Tilanne on nähtävä mahdollisuutena, ei vain uhkana. BioHealth biotieteiden ja tietojenkäsittelytieteiden välimaastossa yhdistää lääketieteen suuret datamäärät ja niiden analysointia helpottavat menetelmät, Petre ja Lilius muistuttavat.

Uusien tutkimusohjelmien avulla TUCS uskoo parantavansa myös mahdollisuuksiaan kerätä rahoitusta uusille hankkeille. Hankkeiden rahoittajat kuten Tekes, SHOKit ja OSKE-ohjelma sekä sen vuonna 2014 aloittava seuraaja määrittävät osittain hanke- ja myös yrityskumppaneita, mutta joka tapauksessa TUCS on kiinnostunut kaikenkokoisista kumppanuuksista.

- Hienoa on ollut havaita, että opiskelijoiden keskuudessa on kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan. Täällä on paljon start up- ja muita yrityksiä, joilla on omaa teknologiaa. Nokian Bridge-ohjelma tuntuu osaltaan edistävän tätä kehitystä, Lilius toteaa tyytyväisenä.