19.4. 2012 Ict

Mobiilissa on tulevaisuus

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta järjestää vuosittain ICT-alan ajankohtaisiin aiheisiin keskittyvän seminaarin. Tänä vuonna Forum Marinumissa järjestetty, järjestyksessä jo kymmenes seminaari syventyi mobiiliteknologiaan. Aihetta lähestyttiin useista eri näkökulmista. Esiin nousivat esimerkiksi mobiilikäytön historia ja tulevaisuuden trendit, pk-yritysten arki mobiilipalveluiden hyödyntäjinä, alan globaalin toimijan näkemykset ja mobiilipalveluiden käyttäjien kokema informaatiotulva.

Åbo Akademin professori Christer Carlssonin puheenvuoro tarkasteli mobiilipalveluiden kehityskaarta. Carlssonin mukaan jo vuosia tutkimukset ovat osoittaneet kuluttajien olevan aikeissa käyttää uusia mobiilisovelluksia, mutta jatkuvasti tulokset osoittavat aikeiden jääneen aikeiksi ja 50 miljardin dollarin rajan rikkoutuminen alan liikevaihdossa on siirtynyt eteenpäin.

Mobiilipalveluiden käyttö vihdoin yleistymässä

Åbo Akademin tutkimusten perusteella vuosien 2003-2009 aikana suomalaiset käyttivät aktiivisesti ainoastaan kolmea mobiilipalvelua: tekstiviestejä, ikoneita (esim. taustakuvat ja soittoäänet) ja hakupalveluita. Käytön yleistymistä ovat rajoittaneet älypuhelinten hitaasti kasvanut suosio - mm. kalliin hankintahinnan takia, palveluiden hinnoittelu ja laitteiden käytön kokeminen vaikeaksi. Merkitystä on ollut myös ihmisten ajankäytöstä käytävällä kilpailulla, jossa mobiilipalvelut eivät viime aikoihin asti ole olleet riittävän houkuttelevia.

Vihdoin näyttäisi ala kuitenkin päässeen kasvu-uralle. Edellytyksistä tärkein, älypuhelinten yleistyminen, on toteutunut. Vuosi sitten 42 prosenttia 16-74 -vuotiaista suomalaisista käytti älypuhelinta, ja kasvuvauhti on edelleen kiihtynyt. Mobiilipalveluiden käyttäjät on Åbo Akademin tutkimuksissa jaettu ryhmiin, joista etenkin eläkeläiset ja naiset muodostavat suuren ryhmän, jolle mobiilipalveluita ei tähän asti juuri ole kehitetty. Heille matkapuhelin on kuitenkin tärkeä väline yhteydenpidossa läheisiin. Eläkeläisten kohdalla näkyvissä on EU:n alueella jopa 120 miljoonaan henkeen lähivuosina kasvava joukko, jossa terveyteen ja hyvinvointiin keskittyville mobiilipalveluille on muodostumassa suuri potentiaalinen kohderyhmä.

ICTteema2012_Eskelinen_18042012 (ictteema2012_eskelinen_18042012_y54p.jpg)

Nokian B2B myynnistä vastaava Niko Eskelinen sanoo paikkatiedon tuovan kokonaan uusia ulottuvuuksia mobiilipalveluihin ja niille räätälöitäviin liiketoimintasovelluksiin. Siksi myös Nokia on panostanut viime vuosina karttoihin.

Kännyköiden ja kannettavien tietokoneiden väliin asemoitujen tablet-laitteiden yleistymistä työkäytössä on Nokian B2B -myynnistä vastaavan Niko Eskelisen mukaan hidastanut tiedon tallentaminen laitteisiin.

- Tietojen tallentaminen verkkoon on kuitenkin yhä yleisempää. Verkossa se on käytettävissä missä ja milloin tahansa. Sen myötä tablet-laitteiden käyttö työkäytössä tulee yleistymään, Eskelinen ennakoi ICT-seminaarin puheenvuorossaan.

- Tuottavuus ja ilo ovat työssä tärkeitä tekijöitä, joihin työn liikkuvuuden yleistyessä työntekijän on voitava myös itse vaikuttaa. Siksi mobiliteetin kasvaessa on tärkeää voida itse valita käyttämänsä työkalut.

Mahdollisuuksia life sciences -aloille

Johtaja Juha Kaskinen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta pohti seminaarissa ubiikin, kaikkialle levittyvän tietotekniikan yhteyttä suuriin yhteiskunnallisiin megatrendeihin ja kuluttajien käyttäytymiseen.

- Väestön ikääntyminen ja itsepalvelun lisääntyminen merkitsevät suuria mahdollisuuksia life sciences -aloilla. Hyvinvoinnista ja omasta terveydestä huolehtimiselle ubiikki tietotekniikka tarjoaa paljon mahdollisuuksia, Kaskinen sanoo.

Nuorimmat sukupolvet ovat diginatiiveja, joille ubiikki on arkipäivää. He ovat eläneet internetin ja mobiililaitteiden keskellä. Kaskinen näkee samaan aikaan kuitenkin merkkejä myös antitrendeistä, joissa taustalla on kyllästymistä kaikille elämänaloille levittyvään teknologiaan. Esimerkiksi Ranskassa on jo konserttisaleja, joissa mobiililaitteiden käyttö on tietoisesti estetty kokonaan.