2.1. 2012 Ict

BCB Medical Oy solminut yhteistyösopimuksen lääkäriasema Pulssin kanssa

Turku Science Parkin alueella toimivalle BCB:lle Pulssin kanssa solmittu sopimus merkitsee yhtiön hoitoketjuratkaisujen laajentumista yhä voimakkaammin myös yksityissektorille.

- Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä, että Pulssin kaltainen arvostettu ja pitkään alalla toiminut täyden palvelun lääkärikeskus on päättänyt ottaa tähystys- ja tekonivelkirurgian hoitopolut haltuunsa BCB:n hoitoketjuratkaisujen avulla. Sopimusneuvotteluissa on käynyt selväksi, että Pulssilla on aito halu laadun jatkuvaan kehittämiseen ja hoitoketjujen tehostamiseen potilastyytyväisyyttä unohtamatta. Haluamme olla tukemassa Pulssia näiden tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla heille markkinoiden parhaat tietojärjestelmät, sanoo BCB Medicalin toimitusjohtaja Petteri Viljanen.

Pulssin_rakennus_02012012_475px (pulssin_rakennus_02012012_475px_s7wy.jpg)

Lääkäriasema Pulssi hankkii tähtyskirurgian hoitoketjun seurantajärjestelmän turkulaiselta BCB Medicalilta.

Pulssissa BCB ArtuXilla ja BCB ImplantDB:llä hallitaan hoitoketjuja ja seurataan laatua. Järjestelmät otetaan käyttöön tammikuussa 2012.

- Molemmat ovat hyviä tuotteita ja katsoimme, että nyt on oikea hetki ottaa käyttöön nämä järjestelmät. ArtuXista päädyimme olkapää- ja polviohjelmistoihin sekä ImplantDB:stä lonkan ja polven tekonivelohjelmistoihin. Valinnan taustalla oli tarve seurata systemaattisesti hoidon tuloksia, sairaalan johtaja Hannu Lähteenmäki Pulssista sanoo ja jatkaa:

- Järjestelmien avulla voimme seurata hoidon etenemistä aina potilaan hoitoon hakeutumisesta toipumiseen saakka. Raportoimme hoidon tulokset yhteistyökumppaneillemme ja haastamme kilpailijat samaan. Alalle tarvitaan vertailukelpoista dataa tuloksista sekä tulosten julkaisun tuomaa läpinäkyvyyttä.

Turkulainen BCB Medical on terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittaja. Järjestelmät on kehitetty hoitopolkujen toiminnanohjaukseen ja ne ovat apuna lääkärien sekä hoitohenkilökunnan jokapäiväisessä työssä potilaiden parhaaksi. BCB toimii tiedonhallinnan maailmassa oppaana ja tuo hoitopolkujen tueksi vahvan kolmikon: tehokkuuden, hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurannan sekä tiedon vertailtavuuden.

Turkulainen Lääkäriasema Pulssi on täyden palvelun lääkärikeskus, joka lukeutuu Suomen suurimpien yksityislääkäriasemien joukkoon. Yksityisten asiakkaiden lisäksi Pulssin palveluja ostavat muun muassa vakuutusyhtiöt, yritykset, kunnat sekä sairaanhoitopiirit. Kilpailuviraston hyväksynnän jälkeen Pulssi liittyy osaksi Suomen Terveystaloa.