12.12. 2011 Ict

eMedic kehittää etälääketieteen keinoja diabeteksen hoidossa

Turun ammattikorkeakoulu toimii pääpartnerina tuoreessa projektissa, johon Suomesta osallistuvat myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turku Science Park Oy. Ruotsista mukana on Karolinska University Hospital, Latviasta Pauls Stradins Clinical University Hospital ja Virosta Estonian eHealth Foundation.

Hankkeen erityisenä painopisteenä ovat etäkonsultaatiopalvelut. Tavoitteena on luoda perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tukeva sähköinen toimintamalli, jossa kotisairaanhoidon ammattilaiset voivat konsultoida terveyskeskuslääkäreitä potilaan kotoa ja terveyskeskuslääkärit vastaavasti voivat konsultoida erikoissairaanhoitajaa tai tarvittaessa myös erikoislääkäriä. Globaalina, nopeasti yleistyvänä sairautena diabetes sitoo yhä enemmän myös taloudellisia resursseja. Uusilla, hoitomenetelmillä pyritään parantamaan sekä henkilökunnan että potilaan mahdollisuuksia diabeteksen hoitamiseen kustannustehokkaasti.

Joulukuun 8. päivä ICT-talossa Turussa järjestettiin hankkeen ensimmäinen seminaari. Aamupäivän osuudessa kuultiin kokemuksia ikäihmisille suunnatusta, videoneuvottelulaitteiden käyttöön perustuvasta hyvinvointipalvelu VIRTUsta sekä Estonian eHealth Foundationin DREAMING-hankkeesta. Karoliinisen yliopistosairaalan kokemuksia erilaisista hankkeista esitteli tutkimusinsinööri Rustam Nabiev. Lisäksi Turun yliopistollisen keskussairaalan erikoislääkäri, LL Tarja Niemi tarkasteli TYKSin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tavoitteita eMedic-hankkeen osalta.

Iltapäivällä seminaarin osallistujat jakautuivat pienryhmiin, joissa keskusteltiin etälääketieteen ja uusien menetelmien kohtaamista haasteista mm. hoitohenkilökunnan ja potilaiden tahoilta. Iltapäivän osuus onnistui hyvin ja keskustelu ryhmissä oli vilkasta.

Turku Science Park Oy vastaa eMedic-hankkeen viestintätoimenpiteistä.

eMedic_seminarwork_475px_12122011 (emedic_seminarwork_475px_12122011_chga.jpg)

eMedic-seminaarin iltapäivässä jakaannuttiin pienryhmiin, joissa pohdittiin etälääketieteen haasteita eri näkökulmista.