16.11. 2011 Ict

Turku Science Park Oy julkaisi pienyrityksille oppaan pilvipalveluista

Pilvipalveluilla tarkoitetaan Internetin kautta käytettäviä ohjelmistoja, jotka käyttäjän oman palvelimen tai tietokoneen sijaan on sijoitettu palveluntarjoajan palvelimelle eli "pilveen". Tämä mahdollistaa ohjelmiston käytön periaatteessa miltä tahansa verkkoyhteydessä olevalta tietokoneelta missä päin maailmaa tahansa. Sähköposti ja laskutusjärjestelmä ovat yrittäjän arkipäivää. Opas auttaa yrittäjää näiden ja muiden työssä välttämättömien tai sitä helpottavien sovellusten hankinnassa.

Pilviohjelmistot -opas täydentää Turun yliopiston viime keväänä julkaisemaa SaaS-käsikirjaa. SaaS-käsikirja tarkasteli pilvipalveluita ICT-ammattilaisten, kuten ohjelmistokehittäjien ja tietohallinnon, näkökulmasta. Suosittua SaaS-käsikirjaa on jaettu tähän mennessä yli 2 000 kappaletta digitaalisessa ja painetussa muodossa.

- SaaS-käsikirja tarkasteli pilvipalveluita monipuolisesti, mutta pienyrittäjien keskuudessa oli tarvetta teokselle, jossa asiat käsitellään tiiviisti ilman vaikeaa ammattisanastoa, kertoo Turku Science Park Oy:n kehitysjohtaja N. Tapani Saarinen.

Opas kannustaa pienyrittäjää etsimään aktiivisesti vaihtoehtoja ja kokeilemaan ohjelmistoja ennen lopullista ostopäätöstä.

- Pilviohjelmistot -oppaan avulla pienyrittäjät voivat hyödyntää pilvipalveluita yhä enemmän, hankkia juuri omaan toimintaansa soveltuvia ohjelmistoja ja jopa säästää selvää rahaa IT-hankinnoissa, Saarinen sanoo.

Oppaan on kirjoittanut tutkija ja yrittäjä Tuomas Mäkilä. Turku Science Park Oy:n tuottaman kirjan on rahoittanut Osaamiskeskusohjelma OSKE.

Sekä Pilviohjelmistot-opas että SaaS-käsikirja ovat ladattavissa veloituksetta osoitteesta http://soft.utu.fi/saas/.

Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä monipuoliselle innovaatiotoiminnalle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-, muotoilu- ja liiketoimintaosaamiseen. Osaamiskeskusohjelma on alueellisen innovoinnin työväline, jolla on valmiit toimintamallit ja verkostot kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. OSKE tarjoaa verkostoja ja palveluja yrityksille, yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille.