12.8. 2011 Ict

Pohjoismainen tietojärjestelmätieteen konferenssi Turussa

IRIS eli Information Systems Research in Scandinavia kerää vuorotellen eri Pohjoismaihin tutkijajoukon, joka pohtii tietojärjestelmien käyttöön, kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä aiheita. Kokoontuminen järjestetään vuosittain.

IRIS-konferenssin yhteydessä järjestetään toista kertaa Scandinavian Conference on Information Systems. SCIS:n tämänvuotinen teema on "ICT of Culture - Culture of ICT". SCIS houkuttelee IRIS:n yhteyteen vanhempia tutkijoita tällä kertaa erityisesti seuraavilla teemoilla: "Miten sosiaalinen media ja virtuaalimaailmat vaikuttavat yhteiskuntaan ja kulttuuriin? Kuinka mediateollisuuden ja perinteisten yritysten tulisi reagoida uuden ympäristön kuluttajiin? Miten nykykehitys vaikuttaa käsitykseemme hyvinvointiyhteiskunnasta?"

Konferenssien pääpuhujia ovat mm. professori Robert G. Picard Oxfordin yliopistosta ja professori Robert Galliers Bentleyn yliopistosta. 34. kerran järjestettävän IRIS- ja toista kertaa järjestettävän SCIS-konferessin osallistujamäärän odotetaan nousevan yli sadan. Vieraita tulee Pohjoismaiden ohella myös muualta Euroopasta sekä Pohjois-Amerikasta ja Australiasta.

Konferenssien kotisivut ohjelmineen löytyvät osoitteesta http://scandinavian-iris.org/2011/.