13.6. 2011 Ict

Kauppakamarien ICT-barometri: Alan kannattavuus parantunut

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia-alan markkinatilanne ja kannattavuus ovat kehittyneet viimeisen vuoden aikana suotuisasti. Puolet alan yrityksistä kokee viimeisen vuoden kuluneen odotusten mukaisesti. Keskisuurissa (50-249 työntekijää) ja isoissa yrityksissä (yli 250 työntekijää) suhdannekehitys on ollut suotuisampaa kuin pienissä yrityksissä.

Taloudellinen taantuma koetteli yrityksiä, mutta johti myös kulujen leikkauksiin. Siksi yritysten kannattavuus on taantuman jälkeen kehittynyt enimmäkseen hyvään suuntaan. Myös näkymät tulevasta ovat pääosin positiivisia. Lähes 60 prosenttia toimialan yritysjohtajista ilmoittaa kannattavuuden parantuvan, mikä kertoo mahdollisesti jatkossa paremmista hinnoista ja katteista myynnissä. Turun seudulla näkymät eivät yllä aivan valtakunnallisiin lukuihin, sillä kannattavuuden kohentumiseen uskovia yrittäjiä on 44 prosenttia. Kokonaisuutta katsoessa kannattavuuskehityksessä on tapahtunut melkoista hajontaa eli toiset menestyvät ja toisilla menee entistä huonommin. Isoissa yrityksissä on kyetty toimimaan kannattavammin kuin muun kokoisissa.

Henkilöstömäärä kasvussa

Suhdanneodotukset ovat melko tai erittäin positiiviset, mikä näkyy myös henkilöstömääräarvioissa. Puolet ICT-alan yritysjohtajista näkee henkilöstön määrän kasvavan ja vain kuusi prosenttia kertoo työntekijöiden määrän vähenevän. Eniten vaihtelua henkilöstömäärien kehityksessä on suurissa yrityksissä. Henkilöstömäärien kehityksen kärjessä ovat Pirkanmaa, Lappi ja Satakunta. Peränpitäjiä ovat Häme ja Turun seutu.

Ammattitaitoisen työvoiman saanti pysyy yhtäältä vaikeana ja toisaalta helppona. Erityisesti suurissa yrityksissä on pelkoa ammattitaitoisen työvoiman riittävyydestä. Alueellisesti ammattilaisten saatavuudessa on suuria eroja: vaikeuksia on odotettavissa Lapissa ja Hämeessä, helpoimmaksi työntekijöiden löytäminen koetaan lähitulevaisuudessa Oulun ja Turun alueilla.

ICT-barometri_2011_graafi (ict-barometri_2011_graafi_ctyd.jpg)

Koko maan ICT-yrityksistä 57 prosenttia odottaa kannattavuutensa seuraavan vuoden aikana paranevan. Lähde: Kauppakamari.
 

Katso yhteenveto ICT-barometrin tuloksista tästä linkistä.

 

Kauppakamarien ICT-barometri tehtiin internet-kyselynä 13.-26.5.2011. Barometrin toteuttivat Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit. Kyselyyn vastasi yhteensä 286 ICT-toimialan yritysjohtajaa. Yli 126 (44 %) vastannutta yritystä työllistää 1-9 henkilöä, 104 (36 %) 10-49 henkilöä, 36 (13 %) 50-249 henkilöä ja 17 (6 %) yli 250 henkilöä. Kauppakamarien ICT-barometri on Suomen kattavin koko toimialaa käsittelevä barometri, joka on tehty vuodesta 2002.