6.4. 2011 Ict

Turku Science Park Oy:n ICT-johtajaksi Marko Puhtila

Puhtila tuntee monipuolisesti Varsinais-Suomen ICT-alan korkeakoulu- ja yrityskenttää, jossa tutkimuksen, tuotekehityksen ja liiketoimintaosaamisen kehityshankkeilla voidaan suoraan kasvattaa ICT-yritysten kilpailukykyä. Lisäksi hänellä on koeteltu kokemus innovaatiotoiminnasta sekä ICT-hankkeiden johtamisesta ja hallinnoinnista.

- Yritysten ja korkeakoulujen verkottaminen on meille keskeistä erityisosaamista, josta Puhtilalla on vahvat näytöt. Lisäksi hänet tunnetaan asiakas- ja yrityslähtöisestä toimintatavastaan, kuvailee Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki.

Marko Puhtila siirtyy uuteen työhönsä Yrityssalo Oy:n ICT-toimialapäällikön ja innovaatioyksikön päällikön tehtävästä, johon on sisältynyt myös kansainvälisten yhteyksien rakentaminen. Hän aloittaa Turku Science Park Oy:n ICT-osaston johtajana 1.6.


Turku Science Park Oy edistää korkeakoululähtöisen osaamisen hyödyntämistä ja yritysten kilpailukykyä sekä synnyttää uutta liiketoimintaa bioteknologiassa (BioTurku® - Life Science ja materiaaliteknologia) sekä tieto- ja viestintäteknologiassa (ICT Turku) ja uusiin innovaatioihin perustuvassa ympäristöliiketoiminnassa.
Turku Science Park Oy:n ICT-osasto keskittyy soveltavaan ICT:hen sekä terveys- ja hyvinvointiteknologiaan, joiden lisäksi uutena avauksena selvitetään innovaatiopohjaisen ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia. Turun seudulla tietotekniikan sovellukset liittyvät erityisesti terveyteen ja hyvinvointiin, bioteknologiaan, kieliteknologiaan sekä meri- ja metallialaan.