21.3. 2012 Kuukauden kasvo

Turkulaisen osaamisen vientiedustaja

Laaksonen_Teppo_panorama475px (laaksonen_teppo_panorama475px_gy88.jpg)

Teppo Laaksonen valmistui Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta 1980-luvulla. Hänellä on takanaan jo pitkä kokemus erilaisista kansainvälistymiseen ja markkinointiin liittyvistä työtehtävistä, etenkin Life Sciences -toimialalla. Ensimmäinen työpaikka biokemiaa pääaineena lukeneelle Laaksoselle avautui Wallacilla. Kymmenkunta vuotta Wallacilla tarjosivat tehtäviä aluksi tuotantokemistinä ja myöhemmin laatu- ja valmistuspäällikköinä.

- Wallac eli tuolloin voimakasta kansainvälistymisen vaihetta ja rakensi edellytyksiä pärjäämiselle. Yhtiö lanseerasi uuden aikaerotteiseen fluoresenssiin perustuvan diagnostisointimenetelmän. DELFIA:ksi nimetty menetelmä on ainutlaatuinen ja tarkka, ja menestyy edelleen maailman diagnostiikkamarkkinoilla, Teppo Laaksonen kertoo.

1990-luvun puolivälin jälkeen Laaksonen siirtyi Wallacista huomattavasti pienempään yritykseen, silmälasilinssejä ja piilolinssien hoitonesteitä valmistavaan lietolaiseen Piiloset by Finnsusp Oy:öön.

- Toimin piilasien hoitonesteiden tuotantopäällikkönä. Osallistuin aktiivisesti myös markkinointiin, erityisesti ulkomaille suuntautuviin vientiponnisteluihin. Finnsuspista sain merkittävää kokemusta kotimaisesta, hyvin menestyvästä yrittäjävetoisesta organisaatiosta, jolla on kaikki mahdollisuudet menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Tiedepuiston keskiöön

Viime vuosituhannen lopulla Teppo Laaksosen työpaikka vaihtui Turku Science Parkiin, ElectroCityssä toimineeseen, teknologian siirtoon erikoistuneeseen Aboa Tech Oy:öön. Bioalan projekteista vastanneena toimialajohtajana hän etsi alueen yliopistojen innovaatioille väyliä kaupallisille markkinoille. Vuonna 2001 hän siirtyi Labmaster Oy:öön, jossa hän osallistui IVD (In Vitro Diagnostics) -diagnostiikkaan liittyvän uuden mittausteknologian kaupallistamiseen ja toimi vuodesta 2002 lähtien myös toimitusjohtajana.

- Labmasterin toiminta-aluetta on koko maailma, joten sain tavata isojen yritysten edustajia kaikilta mantereilta ja keräsin kokemuksia teknologioiden ja tutkimusreagenssien myynnistä kansainvälisillä markkinoilla. Pienen Life Sciences -alan yrityksen toiminnasta ja toimintaedellytysten luonnista olen myös saanut etulinjan kokemusta. Nyt alkaneessa uudessa työssäni Turku Science Park Oy:ssä voin tehokkaasti hyödyntää Labmasterilla ja muissa aiemmissa työpaikoissa kertyneitä kokemuksia ja verkostoja.

Turku Science Park Oy:ssä Laaksonen toimii Invest In -toiminnasta vastaavana Business Development Managerina. Suomeksi käyntikortissa lukee liiketoiminnan kehityspäällikkö. Turkulaisen Invest In -toiminnan lähtökohtana on markkinoida Turkua kansainvälisille yrityksille ja toimijoille niiden etsiessä hyvää maantieteellistä sijaintia tai aluetta, jossa tarjolla on sen liiketoiminnan kannalta keskeistä osaamista ja työvoimaa. Turku Science Park Oy:n Invest In -toiminnan painopisteitä ovat luonnollisesti ICT- ja Life Sciences -toimialat.

- Yhteistyön vireillepanossa Turku Science Park Oy voi toimia aloitteentekijänä. Esimerkiksi Life Sciences -puolella Turku voi tarjota kansainvälisille yhtiöille asiantuntevaa, korkeasti koulutettua työvoimaa, jolta löytyy osaamista niin diagnostiikan, lääkekehityksen, nanoteknologian kuin biomateriaalien aloilta.

- ICT:n osalta Invest In -toiminnan perustana ovat erilaiset yhteistyökuviot ja hankkeet, jotka avaavat alan toimijoille uusia toiminta- ja kasvumahdollisuuksia. Mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia liittyy esimerkiksi erikokoisten data centereiden tai konesalien perustamiseen. Niiden sijoittaminen sähkön runkolinjojen läheisyyteen kiinnostaa tällä hetkellä erilaisia isoja kansainvälisiä toimijoita. Myös Turun seudulla voisi olla mahdollisuuksia houkutella niitä.

Aasia ja Venäjä painopistealueita

Laaksonen sanoo aloittavansa työt uudessa tehtävässään innolla.

- Erittäin haasteellinen ja kiinnostava tehtävä, johon lähden intoa puhkuen. On hienoa olla mukana kehittämässä ja hakemassa Turkuun uutta liiketoimintaa.

Luvassa on paljon matkustamista, tapaamisia kansainvälisissä tapahtumissa, mutta myös yrityskohtaisia keskusteluja.

- Ei tätä konttorista käsin tehdä, vaan ihmisiä eri yhteyksissä tavaten. Painopistealueita ovat Aasia ja Venäjä, Eurooppa on alueena haastavampi. Suomalainen tietotaito ja Venäjän läheisyys ovat meille tärkeitä valtteja. Suomen kautta Euroopan markkinoille pääsy on edelleen kiinnostava vaihtoehto esimerkiksi yrityksille Venäjältä tai Aasiasta.

Terveydenhoito ja lääketiede ovat lähellä Teppo Laaksosta myös vapaa-aikana. Laaksosen perheeseen kuuluu leikkaussalihoitajana työskentelevä vaimo sekä kolme lasta. Nuorimmainen lapsista osallistuu kevään yo-kirjoituksiin ja vanhimmat ovat jo pitkällä lääke- ja hammaslääketieteen opinnoissaan. Turun Mikkolanmäessä asuva Laaksonen harrastaa mielellään vapaa-aikanaan musiikkia: TOI-nimisen bändin taustalla on kaveriporukka, joka ylläpitää motivaatiota soittoon keikkailemalla kerran tai kaksi vuodessa tuttavapiirin tilaisuuksissa. Alun perin saaristosta Turkuun muuttaneena myös saaristo ja siellä liikkuminen on tärkeä osa Laaksosen vapaa-aikaa.

Laaksonen_Teppo_475px (laaksonen_teppo_475px_ryld.jpg)

 

Teppo Laaksonen

- Syntynyt 11.1.1959 ja asunut Livonsaaressa n. 10-vuotiaaksi
- Biokemisti Turun yliopistosta 1988
- Wallacissa tuotantokemistinä, laatupäällikkönä ja valmistuspäällikkönä 1983-1995
- Finnsusp by Piiloset Oy:n tuotantopäällikkö 1995-1999
- AboaTech Oy:ssä toimialajohtajana 1999-2001
- Labmaster Oy:ssä mm. toimitusjohtajana 2001-2012
- Asuu Turussa, perheeseen kuuluvat vaimo Taina sekä lapset Lauri, Katri ja Liisa