19.10. 2011 Osaamiskeskus

OSKEsta vauhtia Leipomo Rostenin kasvulle ja kansainvälistymiselle

Turku Science Parkissa järjestettyyn Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen OSKE-vaikuttajapäivään osallistui noin 80 osallistujaa. Yhteensä kahdeksan eri puolilla maata pidettävän tapahtuman avulla Työ- ja elinkeinoministeriö ja OSKE-toimijat keräävät kokemuksia kuluneesta kaudesta, terävöittävät toimintaa jäljellä oleville kahdelle vuodelle sekä pohtivat uuden, vuonna 2014 käynnistyvän ohjelmakauden tarpeita.

Suomen Teknologiakeskusten Liiton pian eläkkeelle siirtyvän toimitusjohtajan Kyösti Jääskeläisen avaussanojen jälkeen aamupäivässä kuultiin pääsihteeri Pirjo Kutinlahden ajatuksia loppukauden linjauksista. OSKEn tuottamiin hyviin käytäntöihin ja avauksiin sekä odotuksiin tulevasta päästiin seitsemän aamupäivän puhujan turvin. Yksi puhujista oli Leipomo Rostenin toimitusjohtaja Kari Meltovaara, joka on työskennellyt perheyhtiön palveluksessa vuodesta 1996 lähtien. Sinä aikana leipomon liikevaihto on kolminkertaistunut ja Suomen 35. suurimmasta leipomosta on tullut heti Vaasan ja Fazerin leipomoiden jälkeen kolmanneksi tai neljänneksi suurin leipomo.

Tuotekehityksellä leivästä parempi kate

- OSKE-ohjelma ja yliopiston kanssa tehty yhteistyö ovat olleet meille tärkeitä tekijöitä kasvaaksemme ja menestyäksemme tällä matalakatteisella alalla. OSKE on mahdollistanut meille osallistumisen huippututkimukseen, jonka tuloksia olemme voineet hyödyntää tuotekehityksessämme.

- Olemme tavoitelleet uusia, parempikatteisia lisäarvotuotteita, koska tehokkuutemme ei kahden suuren rinnalla kilpailemiseen riitä, toimitusjohtaja Kari Meltovaara kertoo.

Uuden tuotteen kehittäminen, testaus ja konseptointi ovat iso ponnistus, jossa kuluttajien mieltymysten ja käyttäytymisen arvioiminen on tärkeää. Varsinais-Suomen Osaamiskeskukseen sisältyvä elintarvikekehitys ja Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ovat olleet Rostenille tärkeät kumppanit. Myös leipomon kansainvälistymisessä OSKE on ollut mukana.

- Etenimme menestyksekkäästi Saksan markkinoilla ja vuosina 2009 ja 2010 myimme maassa yli 10 miljoonaa luomuleipää. Viime vuoteen asti kaikki luomutuotantomme meni Saksaan. Kilpailu on kuitenkin kiristynyt ja paikallinen tuottaja on vahvistanut asemiaan hintaeroosion ollessa yli 30 prosenttia viimeisen kahden vuoden aikana.

Meltovaara muistutti esityksensä otsikon sanoin, että umpiossa on vaikeaa kasvaa ja kehittyä. OSKE on ollut omiaan avartamaan Rostenin maailmaa, tukenut uusien tuotteiden kehitystyössä ja auttanut verkostoitumaan uusille markkina-alueille.

Turun Seudun Kehittämiskeskuksen johtaja Kalle Euro pohti puheenvuorossaan OSKEn tulevaisuuden painopisteitä. Hän lähti ajatuksissaan liikkeelle mm. kansainvälisestä taloustilanteesta ja ihmisten halusta löytää vastuullisia.

- Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa vastuullisuus on noussut teemaksi, jonka näkisin mielellään myös Varsinais-Suomen OSKEn vahvuutena. Toinen tärkeä tekijä on markkinointi, jossa voisimme ottaa mallia Ruotsista. Turun korkeakoulujen osaamista voitaisiin enemmän hyödyntää molempien teemojen kohdalla.

 

Jääskeläinen_Kyösti_19102011 (jaaskelainen_kyosti_737n.jpg)

Suomen Teknologiakeskusten Liiton toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen avasi OSKE-vaikuttajapäivän Turku Science Parkissa.

 

Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä monipuoliselle innovaatiotoiminnalle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-, muotoilu- ja liiketoimintaosaamiseen. Osaamiskeskusohjelma on alueellisen innovoinnin työväline, jolla on valmiit toimintamallit- ja verkostot kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. OSKE tarjoaa verkostoja ja palveluja yrityksille, yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille.