4.6. 2012 Startup

Vuoden laatuinnovaatio 2012 -kilpailu alkanut

Tämän vuoden uutuussarjoina ovat yhdessä Deloitten kanssa järjestettävät vastuulliset innovaatiot ja vastuulliset potentiaaliset innovaatiot. Näissä sarjoissa tärkeinä kriteereinä ovat yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen suorituskyky. Nämä sarjat käydään kansainvälisenä kilpailuna ja niihin voi osallistua kaikista Vuoden laatuinnovaatio -kilpailussa mukana olevista maista.

Muut sarjat ovat suuret yritykset, PK-yritykset, mikroyritykset, julkinen sektori ja yleishyödylliset yhteisöt ja potentiaaliset innovaatiot. Mikroyritysten sarjaan voivat osallistua myös yksityiset henkilöt. Potentiaalinen innovaatio on idea tai keksintö, joka toteutuakseen odottaa esimerkiksi rahoituspäätöstä. Kilpailuun voi osallistua hyvinkin pienellä idealla tai innovaatiolla. Kaikkien sarjojen voittajat kutsutaan ja kustannetaan puhumaan Oasis of Excellence -innovaatioseminaariin, joka järjestetään keväällä 2013 Pariisissa.

SARJAT ja OSALLISTUMISMAKSUT
• Suuret yritykset (400 € + alv 23 %)
• PK-yritykset (150 € + alv 23 %)
• Mikroyritykset (0 €)
• Julkinen sektori ja yleishyödylliset yksiköt (250 € + alv 23 %)
• Potentiaaliset innovaatiot (Suuret 400 €, PK 150 €, Mikro 0 €, Julkinen 250 € + kaikkiin alv 23 %)
• Vastuulliset innovaatiot (Suuret 400 €, PK 150 €, Mikro 0 €, Julkinen 250 € + kaikkiin alv 23 %)
• Vastuulliset potentiaaliset innovaatiot (Suuret 400 €, PK 150 €, Mikro 0 €, Julkinen 250 € + kaikkiin alv 23%)

Kaikki kilpailijat ovat voittajia, sillä jo pelkkä osallistuminen innostaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään uusia ideoita ja innovaatioita. Jokainen kilpailija saa hakemuksestaan suppean kirjallisen palautteen jatkokehittämisen tueksi. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan palkitut julkistetaan. Voittajat päättävät itse, mitä heidän innovaatiostaan kerrotaan julkisuudessa. Osallistumisestaan kannustamme kaikkia kilpailijoita kertomaan avoimesti, sillä jo sen on todettu vaikuttavan positiivisesti yritysten ja organisaatioiden maineeseen.

Palkinnot jaetaan juhlavassa gaalassa Helsingissä 8.11.2012.

Lisätietoja www.laatukeskus.fi/innovaatio