24.4. 2012 Ict

Avaruusteknologiasta uusia mahdollisuuksia terveyden- ja sairaanhoitoon

Ei kevättä ilman Monitori-seminaaria. Jo seitsemännen kerran järjestetty Monitori keräsi tänä vuonna ennätysmäärän ilmoittautuneita ja osallistujia. ICT-talon luentosali Betassa pidettyyn seminaarin ilmoittautui peräti 135 osallistujaa, ja vaikka osa ilmoittautuneista jäi saapumatta, saavutettiin myös osallistuneiden määrässä uusi ennätys. Tämän vuoden teemaksi oli valittu "Uudet asiakkaat, uudet markkinat".

Monitorin puheenvuoroissa pohdittiin uuden teknologian terveydenhoidolle tuottamia mahdollisuuksia ja haasteita. Osansa saivat niin ikäihmiset, terveydenhuollon tietojärjestelmät, sähköinen asiointi kuin käyttäjien rooli e-terveyden kehittäjinä. Mielenkiintoisimpien esitysten joukkoon lukeutui varmasti Turku Science Parkin asiantuntijan Timo Huttusen esitys avaruusteknologioiden tuomista mahdollisuuksista terveysteknologia-alan yrityksille.

Monitori_2012_HuttunenTimo (monitori_2012_huttunentimo_rmjj.jpg)

Timo Huttunen kertoi avaruusteknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista terveydenhuollon uusien teknologioiden kehittämisessä. Seminaarin puheenjohtajana toimi etualalla istuva professori Reima Suomi.

Turku Science Park on jo vuosia seurannut ja ollut mukana Euroopan avaruusjärjestö ESAn teknologiansiirto-ohjelmassa. Ohjelmalla pyritään edistämään avaruusteknologian ja -järjestelmien käyttöä myös muissa kuin avaruussovelluksissa. Avaruusteknologian kehittäminen tuottaa kliinisiä tutkimuksia, teknologisia innovaatioita ja erilaisia käytännön työkaluja. Suomi ei ole mukana miehitettyjen lentojen ohjelmassa, mutta voi silti monella muulla tavalla olla osallisena avaruusteknologian ja terveysteknologian kehitystyössä. Avaruudessa käytettäville sovelluksille on tärkeää, että ne ovat kevyitä, eivät kuluta paljon virtaa ja ovat varmatoimisia, Timo Huttunen kertoo.

- Painottomuus aiheuttaa samankaltaisia seurauksia kuin vanheneminen. Avaruuden olosuhteet esimerkiksi surkastuttavat ihmisen lihaksia, heikentävät verenpainetta ja edistävät luukatoa. Myös alaselän kivut ovat tyypillisiä avaruuslennoilla. Kun erilaiset terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteet on tehtävä etäkonsultaationa, kertyy samalla arvokasta tietoa ja osaamista, jota voidaan soveltaa myös maan päällä harjoitettavaan etälääketieteeseen.

Huttunen mainitsee esimerkkeinä hengityksen ja pulssin seurannan sekä kylmäplasman.

- Vastasyntyneiden kätkytkuolemia on kyetty ehkäisemään projektissa, jossa helposti päällä pidettävällä mittauslaitteistolla on etäyhteyden avulla seurattu alun perin avaruuslentäjien sydäntä. Kylmäplasman antibakteerista vaikutusta taas on hyödynnetty sairaalabakteerien nujertamisessa.

Avaruusteknologioiden ja tietoliikennesatelliiteissa käytetyn teknologian soveltamista maan päälle edistävät erilaiset ESAn ohjelmat. Timo Huttunen sanoo, että eHealth-puolelle ohjelmista on tarjolla paljon mahdollisuuksia.

- ESAn budjetista 90 prosenttia kuluu suoraan alihankintoihin. Kriteerit ovat tiukat, mutta pari kolme yritystä on niistä päässyt Turun seudullakin osallisiksi. Ehkä 5-10 ihmistä työllistyy niiden kautta Turun seudulla. Koko Suomessa ESAn alihankkijoina toimivia yrityksiä on arviolta 15.

Monitorin järjestäjinä toimivat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park Oy. Yhteistyöhön ovat osallistuneet myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen Hyvinvointiklusteri, TUCS (Turku Centre for Computer Science) sekä valtakunnalliseen osaamiskeskusohjelmaan kuuluva Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma.