13.3. 2012 Startup

MBA Degree Programme starttaa syksyllä Turun AMK:ssa

Uusi koulutusohjelma sopii sekä liiketalouden että tekniikan tai niitä lähellä olevien alojen AMK-tutkinnon suorittaneille. Tavoitteena on paitsi syventää opiskelijan omaa osaamista ja asiantuntijuutta, myös kehittää hänen taustaorganisaatiotaan. Opiskelijan valmiudet asiantuntijana, esimiehenä tai johtotehtävissä sekä kehittämisvastuiden kantajana kasvavat. Koulutus sisältää teoriaa ja uutta tietoa, mutta myös käytännön taitotreeniä oppimistehtävien ja laajana kehittämisprojektina toteutettavan opinnäytetyön muodossa. Opiskelu tapahtuu työn ohessa, joten opiskelija voi viedä opitun välittömästi käytäntöön.

Opiskelu on monimuotoista niin, että lähijaksoja on kahtena päivänä kuukaudessa. Työn ohella opiskeluun menee aikaa keskimäärin 2,5 vuotta, täyspäiväisesti opiskellen reilut 1,5 vuotta. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Lisää tietoa hausta osoitteessa www.turkuamk.fi -> Koulutustarjonta ja haku -> Vieraskielinen AMK-tutkinto aikuiset (Bachelor) ja YAMK (Master).